Projekt se realizirao kroz sljedeće aktivnosti:

  • Izrađena je osnovna dokumentacija koja je neophodna za upravljanje tehnološkim parkom BIOS (tehnološkim odjelom poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o.).
  • Izrađen je marketinški i promidžbeni plan za promociju poduzetnika iz Poduzetničkog inkubatora BIOS.
  • Prikupljene su informacije o načinu suradnje i o mogućim opcijama umrežavanja sa sličnim institucijama u regiji 
  • Izrađen je program aktivnosti na zajedničkim razvojnim projektima s akademskom zajednicom u regiji (Sveučilištem Osijek) s namjerom da se komercijalizira kroz poduzetništvo.
  • Izrađen je strateški plan dugoročnih aktivnosti tehnološkog odjela BIOS-a.

Projekt je financiran iz program PHARE 2005 te se provodio u razdoblju od 03.04.2008. do 25.04.2008. godine. Agencija je sudjelovala kao dobavljač na projektu.