Makeover karijere – podrška zapošljavanju u sektoru njege tijela

Cilj projekta

Cilj projekta je omogućiti učinkovitu provedbu mjera SRLJP GZ 2017.-2020. u svrhu povećanja zapošljivosti žena kroz projektne aktivnosti koje obuhvaćaju uspostavu prilagođenih usluga aktivnog traženja posla, osnivanje kluba za zapošljavanje, osnaživanje i motiviranje žena za uključivanje na tržište rada te provedbu prilagođenih programa edukacije.

Aktivnosti

Održivost rezultata projekta i dugoročni utjecaj na ciljane skupine projekta bit će osigurani provedbom sljedećih mjera i ostvarenjem sljedećih rezultata:

 • održana konferencija o ciljevima projekta te položaju žena na tržištu rada u RH i Gradu Zagrebu;
 • objavljen poziv namijenjen ciljanoj  skupini za sudjelovanje u projektnim aktivnostima;
 • osnovan klub za zapošljavanje;
 • 90 nezaposlenih žena prijavljeno za sudjelovanje u projektu od kojih temeljem intervjua odabrano njih 60 i uključeno u grupno i individualno savjetovanje;
 • 4 motivacijske radionice za osnaživanje i zapošljavanje te 4 radionice za razvoj komunikacijskih vještina;
 • razvijeno 60 karijernih planova i osigurano im mentoriranje u svrhu zaposlenja;
 • od 60 nezaposlenih žena njih 45 odabrano za sudjelovanje u programima obrazovanja i 20 za sudjelovanje u Start-up akademiji za samozapošljavanje;
 • razvijena i provedena 3 prilagođena programa osposobljavanja za 45 žena;
 • nabavljena oprema za provedbu novih programa osposobljavanja;
 • min. 30 žena osposobljeno za poslove njege stopala i uljepšavanja noktiju/vizažista/masera;
 • dodjeljeno min. 30 certifikata o sudjelovanju u programima;
 • 20 žena uključeno u Start-up akademiju i istima osigurano individualno mentoriranje u svrhu pokretanja vl.poslovanja;
 • održano min. 3 demonstracijska susreta za 45 žena i 15 poslodavaca;
 • izrađeni promotivni materijali i provedena završna konferencija projekta te prezentirani rezultati projekta.

Partneri

NOSITELJ PROJEKTA: Obrtničko učilište - ustanova za obrazovanje odraslih

PARTNERI: SELECTIO d.o.o. za upravljanje ljudskim potencijalima, ODRAZ- Održivi razvoj zajednice, Hrvatska obrtnička komora Zagreb i Zagrebački inovacijski centar d.o.o.                     

Vrijednost projekta

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 998.566,77 HRK

UKUPNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 998.566,77 HRK

Projekt sufinancira  Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (Poziv za dostavu projektnih prijedloga: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja -faza III).

Uloga ZICER-a

Partner na projektu