Hrvatski zavod za zapošljavanje je provodio projekt, a Agencija je sudjelovala kao član radne skupine. Projekt se provodio u Gradu Zagrebu i u svim ostalim županijama u Hrvatskoj te se unutar projektnih aktivnosti definirao okvir za uspostavu i djelovanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje (Partnerski sporazum, uspostavljanje odbora i tajništva) i izradila se Strategija razvoja ljudskih potencijala.

Projekt vrijedan  1.900.000,00 Eur financiran je iz Programa Europske unije za Hrvatsku IPA Komponenta IV- Razvoj ljudskih potencijala. Projekt se provodio u razdoblju od studenog 2009. do srpnje 2011. godine.