Interreg MED Programme: CoWorkMED

Cilj projekta

Cilj projekta je povezivanje poduzeća, istraživačkih i razvojnih centara, institucija visokog obrazovanja, javnog i civilnog društva radi poticanja ulaganja u inovativno poduzetništvo. Projektom će se promovirati ulaganja u društvene inovacije, prije svega coworking, stvarati povoljni uvjeti za umrežavanje i formiranje klastera te pametnih specijalizacija. Projekt će potaknuti održiv i uključiv rast te osnažiti zapošljivost, osobito mladih ljudi. 

Aktivnosti

 • Administrativno i financijsko upravljanje projektom
 • Razvoj komunikacijske strategije i komunikacijskog plana
 • Razvoj smjernica za transnacionalnu aktivaciju klastera
 • Komparativna analiza inovacija i tržišta rada
 • Kvantitativna analiza coworking-a na MED području
 • Organiziranje periodičnih webinara, lokalnih i regionalnih radnih skupina i transregionalnih radionica
 • Koordinacija komunikacijskih i kapitalizacijskih aktivnosti s horizontalnim projektnim komunikacijama i kapitalizacijskim aktivnostima

Očekivani rezultati

CoWorkMED projekt rezultirat će razvojem smjernica za bolje povezivanje coworking prostora i mobilnost profesionalca i poduzetnika unutar zemalja Mediterana. Isto tako, projekt će potaknuti povezivanje dionika u inicijativama za korištenje dostupnih prostora za coworking i razvoj novih usluga.

Projekt će  omogućiti izradu grupe studija (tržišno istraživanje, socioekonomsko istraživanje itd.) uključujući analizu pravnih okvira, kvantitativnu analizu, nove obrasce poslovnih modela i SWOT analizu kako na teritorijalnoj tako i transnacionalnoj razini.

Projekt će objediniti znanja obrađujući tri glavne vrste studija: 

- potencijal coworking-a u povezivanju novih procesa inovacija i razvijanja strategija u cilju pozitivnih utjecaja na gospodarski razvoj područja MED-a i jačanje veza između glavnih klastera i nezavisnih kvalificiranih radnika

- potencijal coworking-a u procesu socijalnog uključivanja, uz mogućnost pružanja nefinancijske potpore (ljudskog kapitala) na tržište rada, kao i stvaranje novih vještina i usluga.

- coworking kao instrument za urbanu obnovu, kroz nadogradnju iskorištenih prostora, stvaranje usluga u rubnim područjima grada, optimizacija raspodjele prostora, mobilnost i potražnje u javnom transportu.

Partneri

Vodeći partner projekta je Agency for Suistainable Mediterranean Cities and Territories (AVITEM) iz Francuske.

 1. AGENCY FOR SUISTAINABLE MEDITERRANEAN CITIES AND TERRITORIES (AVITEM ), Francuska
 2. INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT, Grčka
 3. IRIS RESEARCH INSTITUTE, Italija
 4. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB-TPZ , Hrvatska
 5. BARCELONA ACTIVA SA SPM, Španjolska
 6. CONSEIL REGIONAL PROVENCE COTE D'AZUR, Francuska
 7. BARCELONA INTERNATIONAL BUSINESS ACCELRATOR, Španjolska
 8. RAZVOJNA AGENCIJA ZADARSKE ŽUPANIJE-ZADRA NOVA, Hrvatska
 9. GROUP UNION, Francuska
 10. TUSCANY REGION, Italija
 11. COWORKING ASSOCIATION OF CATALONIA, Španjolska

Vrijednost projekta

Projekt COWORKMED sufinanciran je kroz Interreg MED Programme. Ukupni proračun projekta je 599,972.50 EUR od čega je za aktivnosti u Hrvatskoj namijenjeno ukupno 93,462.50 EUR.

Uloga ZICER-a

Partner na projektu.