Ostvarenje cilja se postizalo kroz razne aktivnosti kao što su razvoj novih metoda i alata za podršku strateškom planiranju, izrada  pilot studija i priručnika, a sve kako bi se povećala suradnja između vlasti, dionika, malog i srednjeg poduzetništva te kako bi se zaštitila postojeća  i razvila nova radna mjesta.

U projektu su sudjelovali partneri iz 6 država: Austrije (Grad Graz i MIND CONSULT & RESEARCH GmbH), Italije (Veneto Union of Chambers of Commerce – Department for European Policies), Njemačke (Grad Gera i ID – Society for development of innovative services Ltd.), Slovenije (Small Business Development Centre i ProEco d.o.o.), Hrvatske (Agencija i INTEGRA FUTURA d.o.o. ) i Mađarske (Kapos Komplex Kht).

Proračun projekta je iznosio 1.574.000,00 Eur te je financiran iz Interreg III B CADSES. Projekt se provodio u periodu od studenog 2003. do listopada 2006. godine.