European cities network for business friendly environment

Cilj projekta

Stvaranje dugoročne platforme europskih gradova za razmjenu iskustava i najbolje prakse, kako u razvoju poslovne infrastrukture, tako i u primjeni najboljih i najučinkovitijih mjera usmjerenih na razvoj obrta te malog i srednje poduzetništva kao pokretača gospodarstva.

Aktivnosti

U okviru projekta umrežiti će se relevantni europski dionici iz područja razvoja malog i srednjeg poduzetništva s različitih razina od gradskih administracija, preko zavoda za zapošljavanje i učilišta, do razvojnih agencija, tehnoloških parkova i udruga. Zajedničkim radom svih uključenih stručnjaka, zajedno s poduzetnicima, razmijenit će se iskustva i postojeće poticajne mjere koje gradovi partneri primjenjuju s ciljem razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Pronaći će se zajedničke preporuke na temelju kojih će gradske administracije diljem Europe u svojim gradovima stvoriti povoljniju poduzetničku klimu i snažnije i učinkovitije poticati razvoj obrta i malog i srednje poduzetništva.

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati projekta su razvijanje smjernica i preporuke za stvaranje prijateljskog poslovnog okruženja i povoljne poduzetničke klime. Pokrenuti dugogodišnju suradnju u promicanju poduzetništva u europskim gradovima s naglaskom na suradnju EU fondova usmjerenih na podršku poduzetništva.

Partneri

Projektni konzorcij čini sedam europskih gradova iz pet europskih zemalja. Grad Zagreb nositelj je projekta i korisnik bespovratnih sredstava, a partneri u projektu su gradovi Varšava, Kielce i Bydgoszcz iz Republike Poljske, Rimini iz Italije, Ferrol iz Španjolske, te Norrkoping iz Švedske.

Vrijednost projekta

Transnacionalni projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije, u okviru programa Europa za građane s ukupni proračunom od 68.000,00 Eur.

Uloga ZICER-a

Sudionik na projektu.

Dodatne informacije

  • Preporuke za razvoj poticajnijeg poduzetničkog okruženja možete preuzeti ovdje.