ENTRE YOU: Entrepreneurial Mindset for Young Disadvanaged jobseekers

Cilj projekta

Glavni cilj projekta je omogućiti mladima na tržištu rada da budu „kreatori vlastitog života“
Specifični cilj projekta:

  • Razvoj inovativnog modela obuke uz međunarodno priznate certifikate za nezaposlene mlade u nepovoljnom položaju na tržištu rada

Aktivnosti

Projekt Entre You razvija sveobuhvatne trening pakete koji će biti prilagođeni potrebama mladih, uključujući i one s niskim stupnjem obrazovanja i na taj način doprinijeti većem zapošljavanju mladih.

Partneri

Zemlje partneri na projektu su Hrvatska, Austrija, Nizozemska, Bugarska, Mađarska, Rumunjska i Španjolska.

Vrijednost projekta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa Erasmus+

Uloga ZICER-a

Suradnik projekta