ECOFUNDING

Cilj projekta

Stvoriti cjelovitu platformu financijskih izvora koja će povezati investitore s poduzetnicima i koja će uključiti sve mehanizme financijskog inženjeringa te u isto vrijeme pružiti inovativna rješenja u vezi financiranja rizičnog kapitala, privatnog ulaganja i stvaranje javno- privatne strukturne suradnje.

Aktivnosti

  • Administrativno i financijsko upravljanje projektom
  • Informiranje, podizanje svijesti i kapitalizacija projekta
  • Definiranje transnacionalne platforme za inovativne usluge zelenog financiranja (izrada jedinstvenog kataloga financijskih usluga i proizvoda, stvaranje međunarodne online platforme za financiranje malih i srednjih poduzeća kroz koju će MSP-i  poboljšati svoju učinkovitost i pristup financijskim sredstvima. Platforma će uključivati inovativne ICT instrumente kao što su usluga za analizu rejtinga, samo-dijagnostika i RSS sistem za savjetovanje poduzeća sukladno njihovom interesu)
  • Pilot akcija: implementacija inovativnih usluga i pružanje usluga malim i srednjim poduzećima (tijekom projekta organizirat će se ECOFUNDING LAB-ovi na kojima će se testirati usluge i proizvodi na platformi s ciljem povezivanja poduzetnika i investitora)
  • Traženje zelenog financiranja na globalnom tržištu: prilika za financiranje energetske učinkovitosti i eko- inovacija (organiziranje  MSP panela na kojem će poduzetnici koristeći B2B metodologiju predstaviti aktivnosti tvrtke financijskim institucijama te privatnim investitorima. Za 10 tvrtki uključenih u projekt koje djeluju u području uštede energije, eko inovacija, zelenog i plavog poslovanja izradit će se poslovni planovi te će se potpisati  sporazum s ključnim subjektima u financijskom sektoru koji će pregledati i eventualno financirati najbolji specifični investicijski projekat)

Očekivani rezultati

  • Stvaranje nove platforme za financiranje malih i srednjih poduzeća pute koje će MSP-i poboljšati svoju učinkovitost u pristupu do financijskih sredstava za energiju i eko-inovacijske projekte. Projekt omogućuje set od 9 stalnih platformi za usluge za MSPa
  • Uključivanje svih financijskih alata u EU u jedinstveni katalog financijskih usluga
  • Izrada poslovnih planova 
  • Potpisivanje sporazum o suradnji s ključnim subjektima u financijskom sektoru koji će pregledati i eventualno financirati specifične investicijske projekate

Partneri

U projektu sudjeluje 8 država: Španjolska, Portugal, Cipar, Grčka, Francuska, Slovenija, Italija, Hrvatska i ukupno 11 partnera: Razvojna agencija Zagreb- TPZ, Council of Chambers of Commerce of the Valencian Region (Lead partner), Confidustria Sicilia, Verona Innovazione - Special Agency of the Chamber of Commerce of Verona, Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Cote d'Azur, Chamber of Commerce and Industry of Marseille Provence, University of Algarve - Division of Entrepreneurship Support and Technology Transfer, Chamber of Commerce and Industry of Ioannina, Cyprus Chamber of Commerce and Industry, IVACE, Valencia Institute of Business Competitiveness, Jozef Stefan Institute - Energy Efficiency Centre.

Vrijednost projekta

Projekt ECOFUNDING sufinanciran je kroz MED Programme. Ukupni proračun projekta je 1.478.143,56 Eur od čega je za aktivnosti u Hrvatskoj namijenjeno ukupno 139.800,00 Eur.

Uloga ZICER-a

Partner na projektu. Projektni tim ECOFUNDING: Lidija Čilić Zadro, Željana Barišić, Marija Miletić.

Dodatne informacije

U medijima