Creating innovative opportunities for self-employment of unemployed highly educated women in the City of Zagreb

Cilj projekta

Poticanja samozapošljavanja visokoobrazovanih nezaposlenih žena u području predškolskoga odgoja kroz inovativne mjere, jačanjem motivacije, usvajanjem novih znanja i kompetencija za pokretanje i vođenje vlastitoga posla.

Aktivnosti

Razvijanje poduzetničkih vještina kroz seminare, nakon što uspješno završe program polaznice će steći certifikat za poslovnog menadžer u malim i srednjim poduzećima. Kroz edukacije i seminare detaljno će se upoznati sa zakonskim okvirom i  mogućnostima financiranja u EU i Hrvatskoj usmjerenih na socijalno poduzetništvo.

Očekivani rezultati

  • Poboljšana i ojačana motivacija za (samo)zapošljavanje, samopouzdanje, asertivnost i obiteljska dinamika ciljne skupine
  • Razvijene i poboljšane poduzetničke vještine
  • Samozapošljavanje, osobito kroz socijalno poduzetništvo
  • Javni i ostali relevantni dionici biti će obaviješteni o potrebi razvoja povoljnih uvjeta za samozapošljavanje žena u području predškolskog odgoja

Partneri

Nositelj projekta je Grad Zagreb. Partneri u projektu su Razvojna agencija Zagreb- TPZ, Dom zdravlja Zagreb zapad – Centar za mentalno zdravlje, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Zagreb, Obiteljski centar Grada Zagreba, udruga CES i udruga Mobbing.

Vrijednost projekta

Projekt je odobren za sufinanciranje u okviru natječaja „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja", programa pretpristupne pomoći– IPA (IV. komponenta Razvoj ljudskih potencijala).

Proračun projekta iznosi 151.392,92 Eur od čega je za aktivnosti koje provodi Agencija namjenjeno 6.286,00 Eur.

Uloga Agencije

Partner na projektu.

Dodatne informacije

  • Smjernice za samozapošljavanje možete preuzeti ovdje
  • Preporuke za deinstitucionalizaciju i poboljšanje uvjeta i mogućnosti obavljanja djelatnosti čuvanja djece u Republici Hrvatskoj možete preuzeti ovdje.