Setting up a network of COmpetitive MED Clusters with the contribution of CREATive industriEs

Cilj projekta

Drvni, građevinski i strojarski sektori tradicionalni su industrijski sektori na području Mediterana sa značajnim udjelom u  BDP-u i zaposlenosti radno aktivnog stanovništva. S druge strane, ti su sektori suočeni s ograničenim razvojem i primjenom inovacija u poslovanju,  nužnih za jačanje konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu.

Projekt Co-Create ima za cilj podržati procese međusektorske suradnje (cross-fertilization) između klastera tradicionalne industrije i kreativnih industrija. Projekt će promovirati suradnju kroz primjenu novih metodologija i alata usmjerenih na upravitelje klastera, male i srednje poduzetnika i predstavnike javnih vlasti. 

Aktivnosti

 • Administrativno i financijsko upravljanje projektom
 • Informiranje, podizanje svijesti i kapitalizacija projekta
 • Razvoj i provedba programa edukacije za voditelje klastera
 • Razvoj i provedba transnacionalnog programa za interne trenere 
 • Provedba programa edukacije operatora za cross-fertilizaciju na regionalnoj razini 
 • Provedba kreativnih kampova u okviru kojih će kulturna i kreativna industrija sa tvrtkama iz tradicionalne industrije razviti nove zajedničke projekte
 • Savjetovanje tvrtki oko zaštite intelektualnog vlasništva
 • Razvoj financijske sheme za poticanje međusektorske suradnje tradicionalne industrije i kulturne i kreativne industrije
 • Razvoj plana i alata za transfer znanja (metodologija, aktivnosti, ciljne skupine, alata i vodiča za provedbu transfer aktivnosti)
 • Kapitalizacijske aktivnosti usmjerene na policy maker-e i dionike: glavni cilj je transfer znanja i metodologija za realizaciju suradnje između klastera i kreativnih sektora (kroz ovu aktivnost elaborirat će se preporuke za podršku regionalnim vlastima u primjeni rezultata projekta)

Očekivani rezultati

 • Jačanje kapaciteta 30 upravitelja klastera u područjima design thinking metode, facilitiranja međusektorske suradnje te učinkovitog korištenja EU i nacionalnih izvora financiranja
 • 180 „cross-innovation“ projekata razvijenih kroz izravnu suradnju tvrtki iz tradicionalnih sektora i sektora kreativnih industrija putem kreativnih kampova
 • 200 tvrtki savjetovanih u IPR području
 • Izrađene financijske sheme i prijedlozi poziva za dostavu projektnih prijedloga za daljnje poticanje međusektorske suradnje 

Glavni rezultati projekta su alat za međusektorsku suradnju (cross-fertilization toolkit) kao instrument za podršku razvoja i primjene inovacija u malim i srednjim tvrtkama, ali i samim klasterima, te uspostava transnacionalne inovacijske mreže između sektora tradicionalne i kreativnih industrija.

Partneri

Vodeći partner projekta je Chamber of commerce, industry, crafts and agriculture of Venice Rovigo Delta – Lagunare iz Italije

 1. VENETO REGION, Italija
 2. FOUNDATION FOR THE DEVELOPMENT AND THE TECHNOLOGY INNOVATION, Španjolska
 3. SPANISH ASSOCIATION FOR THE INTERNATIONALISATION OF THE COMPANIES OF ELECTRONICS, COMPUTER AND TELECOMMUNICATIONS, Španjolska
 4. ANDALUSIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, Španjolska
 5. TOULON VAR TECHNOLOGIES, Francuska
 6. JOZEF STEFAN INSTITUTE, Slovenija
 7. SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK ALMADA /SETÚBAL –MADAN PARQUE, Portugal
 8. KILKIS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Grčka
 9. SOUTH AEGEAN REGION, Grčka
 10. POLITECNICO DI MILANO, Italija
 11. Zagrebački inovacijski centar, Hrvatska

Vrijednost projekta

Projekt Co-Create sufinanciran je kroz Europski fond za regionalni razvoj. Ukupni proračun projekta je 2.711.815,33 Eur od čega je za aktivnosti u Hrvatskoj namijenjeno ukupno 210.300,00 Eur.

Uloga ZICER-a

Partner na projektu.