Capacity for Development

Cilj projekta

Doprinijeti održivosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Gradu Zagrebu (LPZ Zagreb). Posebni cilj projekta je ojačati kapacitete LPZ-a Grada Zagreba kroz jačanje strateških i tehničkih  kapaciteta. Kapacitet osoblja će se povećati kroz obuku, razvoj nastavnih materijala te širenjem rezultata na ostatak LPZ članova.

Aktivnosti

  • Obuka za projektni menadžment
  • Priprema za prijelaz iz pretpristupnih instrumenata za financiranje na fondove koji su na raspolaganju državama članicama EU
  • Promocija Lokalnog programa zapošljavanja kroz provedbu komunikacijskog plana
  • Svaki partner organizira tematski okrugli stol 
  • Razvijanje projektnog portfelja

Očekivani rezultati

Poboljšani Hrvatski kapaciteti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje glavnih partnerskih institucija vitalnih za financijsku i institucionalnu održivost. Provedbom projekta će se omogućiti učinkovitije upravljanje projektima, bolje korištenje fondova EU i razvoj bitnih dokumenata i tijela za održivosti Lokalna partnerstva za zapošljavanje. 

Partneri

Hrvatski zavod za zapošljavanje je nositelj projekta. Partneri u projektu su Razvojna agencija Zagreb- TPZ, Grad Zagreb i ODRAZ- Održivi razvoj zajednice.

Vrijednost projekta

Projekt je odobren unutar programa Lokalne inicijative za zapošljavanje IPA IV. Ukupni proračun projekta je 20.193,68 Eur.

Uloga ZICER-a

Partner i koordinator radnog paketa za razvijanje projektnog portfelja- Promoviranje projekta među lokalnim poslodavcima.