CROWDfunding to mainSTREAM innovation

Cilj projekta

Cilj projekta je poboljšati učinkovitost javne/privatne poslovne podrške za spin-off, start-up i društvena poduzeća pri pristupu kvalitativnom alternativnom financiranja (grupno financiranje-CF) kako bi se iskoristio inovacijski potencijal u dunavskoj regiji.   

Očekivani rezultati

  • održan trening za jačanje kompetencija predstavnike javnih i privatnih organizacija koje pružaju usluge u pristupanju i korištenju mogućnosti grupnog financiranja (regionalna samouprava, poduzetnički inkubatori, kulturna i kreativna industrija, stručnjaci za zaštitu intelektualnog vlasništva, nositelji CF platformi);
  • održan trening za jačanje kompetencija i znanja potencijalnih korisnika CF financiranja (za spin-off, start-up i društvena poduzeća)
  • izrađeni regionalni akcijski planovi za snažnije korištenje alternativnih izvora financiranja;
  • definirani kvalitativni standardi za pružanje usluga u pristupu i korištenju CF financiranja i transnacionalne oznake kvalitete za pružatelje usluga u CF financiranju
  • uspostavljen mehanizam za dodjelu oznaka kvalitete za pružatelje usluga u CF financiranju
  • provedene pilot akcije prema sljedećim modelima CF-a: Incubator model; Innovation Fund model i Crowd-selection model

Projekt će inicirati promjene na financijskom tržištu kroz poticanje i facilitiranje „equity based crowdfunding“ modela financiranja. Glavni rezultat projekta bit će ojačana suradnja između tvrtki i poduzetničkih potpornih institucija kako bi se omogućio pristup kvalitetnom crowdfunding financiranju.

Vrijednost projekta

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru programa europske teritorijalne suradnje - INTERREG Danube. Ukupna vrijednost projekta je 1.649.950,00 EUR, od čega je za aktivnosti u Hrvatskoj namijenjeno ukupno 161.952,00 Eur.

Uloga ZICER-a

Zagrebački inovacijski centar d.o.o. partner je u projektu, dok je vodeći partner Agency for European Integration and Economic Development iz Austrije.

Dodatne informacije

*U okviru CROWDfunding to mainSTREAM innovation projekta izradili smo analizu stanja crowdfunding financiranja u Hrvatskoj koju možete preuzeti ovdje.

*U okviru CROWDfunding to mainSTREAM innovation projekta izradili smo  Regionalne crowdfunding vizije (Regional crowdfunding visions). Dokument možete preuzeti ovdje.

*U okviru projekta CROWDfunding to mainSTREAM innovation definirali smo transnacionalnu oznaku kvalitete kao i samu proceduru njene dodjele pružateljima usluga u domeni crowdfunding-a – Label granting procedure. Dokument možete preuzeti ovdje.

* U okviru projekta CROWDfunding to mainSTREAM innovation usvojen je Regionalni akcijski plan za poticanje grupnog financiranja kojeg su podržali Grad Zagreb, Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske te Centar za društvene inovacije i održivi razvoj u ime crowfdunfing platforme Croinvest. Dokument možete preuzeti ovdje.