Building Actions of Guidance Services for Youth Employment

Cilj projekta

Uspostava lokalnih eko-sustava koji će na transnacionalnoj razini povezati europske jedinice lokalne samouprave, zavode za zapošljavanja, privatne tvrtke, udruge i socijalne poduzetnike kako bi se razvilo novi ili unaprijedili postojeći pristupi za informiranje, educiranje i pružanje sveobuhvatne potpore mladima u traženju zaposlenja.

Posebni ciljevi projekta su:

  • podizanje svijesti predstavnika vlasti o važnosti uključivih modela poslovnog i karijernog  savjetovanja
  • unaprjeđenje kompetencija predstavnika i zaposlenika organizacija  koje se bave problemom nezaposlenosti s fokusom na inovativne alate i strategije povezivanja s mladima i interakcije s mrežom lokalnih dionika
  • ojačati komunikaciju sa mladima kako bi se osigurala njihova uključenost u formulaciji lokalnih politika
  • stvoriti sinergije između različitih dionika na lokalnoj razini i različitih intervencijskih modela, formalnih i neformalnih

Aktivnosti

Kroz projekt će se održati 10 međunarodnih događaja (tematske konferencije i diseminacijski seminari) koji će doprinijeti razmjeni znanja i iskustava uključenih organizacija, te osigurati transfer znanja i najboljih praksi. 

Očekivani rezultati

Projekt predstavljati dodanu vrijednost Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje (LPZ) Grada Zagreba, budući da omogućuje povezivanje i zajednički rad članova LPZ-a Grada Zagreba sa stručnjacima iz Italije, Švedske, Finske i Španjolske.

Partneri

Partneri na projektu su Razvojna agencija Zagreb, grad Linkoping iz Švedske, grad Forli iz Italije, općina Masku iz Finske, grad Ciudad Real iz Španjolske i transnacionalna mreža gradova i općina SERN iz Italije.

Vrijednost projekta

Za provedbu projekta odobreno je 150.000 EUR u okviru programa Europa za građane - Europe for Citizens Programme/Strand 2/ Measure 2.2 Networks of towns Selection Year 2016, od čega je za aktivnosti u Hrvatskoj namijenjeno ukupno 24.420,00 Eur.

Uloga Agencije

- provedba aktivnosti s korisnicima i ostalim relevantnim stranama
- organizacija jedne od tri planirane tematske konferencije
- promocija i širenje projektnih rezultata kroz organizaciju seminara usmjerenih ka građanima, mladim osobama i ostalim zainteresiranim stranama
- sudjelovanje u transnacionalnim događajima
- RAZA je dio koordinacijske grupe odgovorne za kvalitetu provedbe projekta

Dodatne informacije

Pregled ključnih događaja u okviru projekta BAGS4YOUTH preuzmite ovdje.