StartUp Factory Zagreb - Inkubator za visoke tehnologije

Dodatne informacije

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

NOSITELJ PROJEKTA: Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o.

PARTNER: Grad Zagreb

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Glavna svrha projekta „StartUp Factory Zagreb-Inkubator za visoke tehnologije“, odnosno opremanja novih prostornih kapaciteta Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o. u prostoru 1. kata paviljona 12 Zagrebačkog velesajma, je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja i ispunjavanje preduvjeta za značajnije podizanje konkuretnosti, inovacijskog potencijala i učinkovitosti poslovnog sektora u Gradu Zagrebu i široj okolici Grada. Unutar novog prostora bit će uspostavljen inkubacijski dio sa 118 modularnih jedinica (ureda), akcelerator i 6 suvremeno opremljenih tehnoloških centara koji će služiti za razvoj i testiranje proizvoda i usluga. Ostali sadržaji uključivat će kreativnu sobu, prostor za coworking (zajednički radni prostor), Plavi ured (poduzetnički ured za edukaciju i savjetovanje), dvorane za sastanke, prezentacijsku dvoranu, edukacijsku dvoranu, server arhivu i zajedničke prostore za odmor i druženje.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:

  • Opremljen i u potpunosti funkcionalan StartUp Factory Zagreb – Inkubator za visoke tehnologije
  • Povećan broj poduzeća koja koriste poduzetničko potporne usluge
  • Povećan broj novoosnovanih poduzeća koja koriste poduzetničko potporne usluge
  • Jačanje suradnje i komplementarnosti između postojećih poduzetničkih potpirnih institucija
  • Osiguravanje visoke stope relativne popunjenosti funkcionalno-prostornih jedinica

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 19.588.435,53 HRK

UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA: 15.726.785,40 HRK

UKUPNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA: 15.726.785,40 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. lipnja 2017. – 1. lipnja 2019.

Program na koji je projekt prijavljen:  OP Konkurentnost i kohezija (Poziv za dostavu projektnih prijedloga: Razvoj poslovne infrastrukture)

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o.

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr