Programi potpore

Programi i mjere koji se aktivno provode:

Startup Factory

Godine 2016. pokrenut je predakceleracijski program Startup Factory, prvi javno financirani NO EQUITY program ove vrste na području Grada Zagreba i šire. Saznajte više kako vam možemo pomoći na putu k održivom poslovanju, rastu i razvoju.

Potpora inovatorima Grada Zagreba

Program dodjele bespovratne pomoći zagrebačkim inovatorima ima za cilj olakšati i ubrzati put inovacije do tržišta.

Lokalno Partnerstvo za zapošljavanje Grada Zagreba (LPZ)

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Grada Zagreba osnovano je kao novi model za uspješniju međusektorsku koordinaciju u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s potrebama na tržištu rada.