Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u uslužnom sektoru (turizam, trgovina)Rok dostave projektnih prijedloga je do 21. rujna 2018. godine.

Svrha poziva je poduprijeti smanjenje potrošnje isporučene energije u poduzećima registriranima za obavljanje djelatnosti turizma i/ili trgovine, kroz provedbu aktivnosti (mjera) energetske učinkovitosti i/ili aktivnosti (mjera) za korištenje obnovljivih izvora energije koje energetski troškovnoj cjelini poduzeća donose smanjenje potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Iznos i intenzitet potpore

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 76.000.000,00 kn.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 220.000,00 HRK,
  • najviši iznos 13.000.000,00 HRK.

Način prijave

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 21. rujna 2018. godine.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 15. lipnja 2018. godine.

Više informacija o samom pozivu možete pronaći na linku, a za sva ostala pitanja javite se na info@eu-projekti.com.