Natječaj za dizajn poslovnog poklona

Hrvatska gospodarska komora raspisuje i provodi javni natječaj za dizajn poslovnog poklona u potrazi za novim načinima mišljenja i stvaranja autentičnoga gospodarskog, diplomatskog poslovnog poklona, kao svježeg oblika promicanja hrvatskoga gospodarstva u sprezi interdisciplinarnog dizajnerskog pristupa i vrhunske kvalitete izrade hrvatskih proizvođača. Rok za dostavu natječajnih radova je 17. rujna 2018. godine do 16 sati.

Cilj natječaja

Hrvatska gospodarska komora raspisuje i provodi javni natječaj za razvoj novog koncepta i kreativnog rješenja poslovnog poklona HGK. U suradnji sa Zajednicom za industrijski dizajn HGK, cilj je ovog natječaja na profesionalan način doći do najkvalitetnijih autorskih rješenja te odabrati optimalno rješenje prema mišljenju stručnjaka iz dizajna, ali i odgovornih osoba Naručitelja. 

Novim se poslovnim poklonom želi istaknuti ne samo dugogodišnja tradicija i kvaliteta hrvatskog proizvoda nego i suvremenost i inovativnost. Očekuje se cjelovit projekt pakiranih poslovnih poklona razvijenih do završne faze u suradnji s proizvođačem te spremnih za realizaciju. 

Zahtjevi za natjecatelje 

Natječajem se traži inovativan način mišljenja i stvaranja autentičnog diplomatskog i gospodarskog poslovnog poklona, dekorativnog ili uporabnog proizvoda namijenjenog zahtjevima suvremenog načina života i poslovanja.

Strateški kriteriji za odabir natječajnih radova:

• simboličko značenje koje u općem i konkretnom smislu sadrži specifičnosti RH,

• priča priču o RH,

• izražava nacionalni ponos,

• odražava kreativnost, inovativnost, emocije i kulturne odrednice koje se povezuju s RH,

• spoj tradicije i modernog (spoj gospodarstva, akademske zajednice i hrvatske kulturne baštine),

• kulturno-povijesni, tradicijski i suvremeni.

Kreativni kriteriji za odabir natječajnih radova:

• inovativnost pristupa,

• predmet može biti dekorativne i/ili uporabne naravi, pri čemu jedno nužno ne isključuje drugo,

• funkcijom je namijenjen poslovnom okružju,

• obilježja hrvatskih regija,

• prepoznatljiv i jedinstven,

• visokih estetskih kriterija,

• sadrži i komplementarno dizajniranu ambalažu proizvoda s pratećom pričom o proizvodu  i hrvatskom gospodarstvu,

• sadrži vizualna obilježja HGK, apliciran logo HGK na proizvodu i na pakiranju,

• oblikovno univerzalan – prilagođeno korisniku bez obzira na spol ili dob.

Tehnički kriteriji za odabir natječajnih radova:

• mogu se koristiti gotovo svi materijali kao dijelovi ili u cijelosti, npr. keramika, kamen, glina, drvo, tekstil, gips, papir, metal, kristal i plastike iz Hrvatskih izvora,

• udovoljava kriterijima kompletnosti, kvalitete izrade i skladnosti,

• veličina poklona mora biti primjerenih dimenzija radi lakše i praktičnije distribucije – ne veći od veličine omotnice za dokumente A4 ili pošiljke dim 300 x 200 x 100 mm i ne teži od 5 kg,

• poslovni poklon u zasebnoj ambalaži ne prelazi vrijednost od 500 kn,

• ako je riječ o funkcionalnom predmetu, treba zadovoljiti sve funkcionalne zahtjeve,

• trajan, čvrst i pouzdan u primjeni (praktična i sigurna upotreba),

• namijenjeno proizvodnji i tehnološkim mogućnostima proizvođača u RH,

• moguće proizvesti ekonomično i održivo u RH.

S obzirom na to kako će nekim delegacijama ili državnim dužnosnicima više puta biti uručen poslovni poklon te da se to izbjegne, cilj je da poslovni poklon bude serija predmeta koji objedinjeni čine jedinstvenu kolekciju, bilo funkcionalno (npr. set predmeta za radni stol) ili estetski (serija varijacija).

Poslovni poklon treba biti modularan, tako da se sastoji od dva ili više samostalnih predmeta sa zasebnim sustavima ambalaže koji objedinjeni u primjerenoj ambalaži čine diferencirane vrijednosne kategorije poklona. Svaki od elemenata može zasebno funkcionirati kao poklon prve kategorije koji se daruje državnim dužnosnicima, a dva ili više zajedno objedinjeni u sekundarnoj ambalaži kao poslovni poklon druge ili VIP kategorije koji se daruje inozemnim državnim delegacijama.

Važno je da ambalaža ispriča priču o materijalu, proizvodnji, tradiciji, korištenju, kojima poklon predstavlja hrvatsko gospodarstvo.

Od nagrađenih će natjecatelja Naručitelj i Ocjenjivački sud očekivati cjelovite, pakirane poslovne poklone razvijene do završne faze u suradnji s proizvođačem te spremne za realizaciju. Potrebno je priložiti i okvirnu projekciju troškova proizvodnje/izrade predloženog rješenja. 

Prihvatljivi prijavitelji 

Javni poziv namijenjen je hrvatskim profesionalnim dizajnerima. U timove je moguće uključiti primijenjene umjetnike, obrtnike i sve druge proizvođače gospodarskih i kulturnih dobara, koji stvaraju u Hrvatskoj i u najširem smislu pripadaju hrvatskoj kreativnoj i gospodarskoj zajednici.

Poziv se odnosi na prijavu nerealiziranih i neobjavljenih radova, nastalih ili razvijenih za ovaj natječaj. 

Neprihvatljivi prijavitelji 

Autori koji su blisko povezani s članovima ocjenjivačkog suda ne smiju prijaviti svoj rad.

Natječajna dokumentacija

Kompletna natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici: https://hgk.hr/nabava.

Zainteresirani autori i timovi mogu postavljati pitanja isključivo putem elektroničke pošte na adresu: natjecaj@hgk.hr do 10. rujna 2018. godine. 

Rok prijave

Rok za dostavu natječajnih radova je 17. rujna 2018. godine do 16 sati.

Kontakt

Hrvatska gospodarska komora 
Služba za nabavu: nabava@hgk.hr