Javni poziv za sudjelovanje u Kreativnom kampu projekta Co-Create

Izmijenjeni_Javni Poziv za sudjelovanje u Kreativnom kampu Projekta Co-Create

Izmijenjeni_ Pravilnik o izboru sudionika Kreativnog kampa Projekta Co-Create

Pravilnik_Pročišćeni tekst

Obrazac za prijavu na ovaj javni poziv projekta Co-Create dostupan je na linku.

PREDMET I OPĆE ODREDBE POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prijava za sudjelovanje u Kreativnom kampu projekta Co-Create kojeg provodi Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.

Zamisao kreativnog kampa jest pružiti podršku tvrtkama iz tradicionalne (drvne) industrije i kulturno- kreativne industrije za razvoj novih zajedničkih projekata. Također putem stručnih radionica sudionici će usvojiti dodatna znanja i vještine za uspješan razvoj projektnih ideja/proizvoda. Organizacija i održavanje kreativnog kampa i radionica odvijat će se sukladno radnom paketu W3 projekta Co-Create koji za cilj ima podržati procese međusektorske suradnje (cross-fertilization) između klastera tradicionalne industrije i kreativnih industrija. Projekt će promovirati suradnju kroz primjenu novih metodologija i alata usmjerenih na male i srednje poduzetnike koji će rezultirati novim cross-inonovativ projektima.

Faze natjecanja:               

1.    Početna radionica

Nakon završetka javnog poziva organizirat će se početna jednodnevna radionica na kojoj će prijavljeni sudionici biti detaljno informirani o projektu, aktivnostima, fazama projekta i kriterijima za sudjelovanje u istima te o koracima koji slijede do završetka samog projekta. Sudionici će se upoznati s programom, te obvezama koje zahtjeva  sudjelovanje u projektu.  Putem radionice, uz vodstvo stručnjaka s iskustvom u razvoju projektnih ideja/proizvoda, prijavljeni sudionice će imati priliku umrežit se kako bi što kvalitetnije razvili svoje projektne ideje/proizvode. Sudionici će biti podijeljeni u timove koji se sastoje od predstavnika drvnog sektora te kreativnog i kulturnog sektora, s ciljem  razvoja projektne ideje/proizvoda uz odabrane metode stručnjaka. Svaki tim izradit će početnu strukturu svoje projektne ideje/proizvoda  na strukturiranom obrascu.

Po završetku početne radionice, evaluacijski odbor evaluirat će na osnovu unaprijed definiranih kriterija, razvijene projektne ideje/proizvode te će odabrati najmanje 10 projektnih ideja/proizvoda koji će sudjelovati u kreativnom kampu i specijaliziranoj radionici.

2.     Kreativni kamp

Aktivnost obuhvaća daljnji razvoj razrade projektnih ideja/proizvoda kroz specijalizirane radionice, edukacije i mentoriranje koje obuhvaćaju:

  • savjetovanje iz područja zaštite intelektualnog vlasništva
  • specijalizirane te stručne radionice
  • edukacijski program usmjeren na razradu projektne ideje/proizvoda
  • javna prezentacija postignutih rezultata

Kreativni kamp održati će se u trajanju od minimalno 1 do maksimalno 7 dana.

3.     Evaluacija - odabir najboljih projektnih ideja/proizvoda

Nakon održavanja kreativnog kampa i specijalizirane radionice, evaluacijski odbor evaluirat će na osnovu unaprijed definiranih kriterija, razvijene projektne ideje/proizvode i odabrat će 2 projektne ideje/proizvoda koje će sudjelovati na internacionalnom događaju projekta Co-Create koji će se održati u sklopu Milano Design Week 2018.

4.     Sudjelovanje na Milano Design Week 2018 u sklopu projekta Co-Create 

Odabranim sudionicima (2 projektna tima po 2 osobe iz svakog tima - 1 predstavnik drvnog sektora i 1 predstavnik kulturno-kreativnog sektora) bit će pokriveni troškovi smještaja, puta i sudjelovanja na internacionalnom događaju projekta Co-Create koji će se održati u sklopu Milano Design Week 2018.

Početna radionica, kreativni kamp i odabir pobjednika održati će se u periodu od 1.3.2018. do 19.3.2018. godine. Prisustvo na početnoj radionici (indikativan datum: 2.3.2018) je uvjet za sudjelovanje u kreativnom kampu.

SUDIONICI POZIVA

Prijavitelji koji žele postati sudionici Poziva, moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

1. Za drvni sektor:

  • trgovačko društvo (MSP) s registriranim sjedištem na području Republike Hrvatske
  • razvojni tim (max 3 člana)

Pojedini se Prijavitelj može prijaviti s maksimalno 5 Projektnih ideja ili gotovih proizvoda. Prijavitelj pristaje da se na početnoj radionici spoji s predstavnikom kulturno-kreativnog sektora kako bi zajedno kroz kreativni kamp razvili prijavljenu projektnu ideju ili unaprijedili gotov proizvod.

Ukoliko Prijavitelj nema vlastitu ideju pristaje da se na početnoj radionici spoji s predstavnikom kulturno-kreativnog sektora kako bi zajedno kroz kreativni kamp razvili prijavljenu projektnu ideju od strane predstavnika kulturno-kreativnog sektora.

 

2. Za kreativno-kulturni sektor

  • trgovačko društvo (MSP) s registriranim sjedištem na području Republike Hrvatske
  • obrt (s registriranim sjedištem na području Republike Hrvatske
  • samostalni kandidat (nezavisni profesionalci - freelanceri, mladi kreativci i studenti dizajna, umjetnosti, arhitekture)
  • razvojni tim (nezavisni profesionalci - freelanceri, mladi kreativci i studenti dizajna, umjetnosti, arhitekture, max 3 člana)

Pojedini se Prijavitelj može prijaviti s maksimalno 5 Projektnih ideja. Prijavitelj pristaje da se na početnoj radionici spoji s predstavnikom drvnog sektora kako bi zajedno kroz kreativni kamp razvili prijavljenu projektnu ideju.

Ukoliko Prijavitelj nema vlastitu ideju pristaje da se na početnoj radionici spoji s predstavnikom drvnog sektora kako bi zajedno kroz kreativni kamp razvili prijavljenu projektnu ideju/proizvod od strane predstavnika drvnog sektora.

Predajom prijave Prijavitelj izričito izjavljuje da je pročitao i u potpunosti razumio te da prihvaća sva pravila i odredbe ovog Poziva.

ROK, MJESTO I SADRŽAJ PRIJAVE 

Prijava mora sadržavati pravodobno, potpuno i istinito ispunjeni obrazac za prijavu dostupan ovdje.

Rok za podnošenje prijava traje od dana 2. veljače do dana 25. veljače 2018. u 24:00 h. 

Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o. zadržava pravo izmjena i dopuna Poziva. Eventualne izmjene i dopune objavit će se na web stranicama Razvojne agencije Zagreb te će svi sudionici natjecanja biti pravodobno obaviješteni o svim promjenama.

Članovi mentorskog i evaluacijskog tima te druge osobe uključene u ovaj projekt sve će informacije i podatke čuvati u tajnosti i neće se njima koristiti u osobne svrhe ili ih prenositi trećim osobama.

OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

Popis valjanih prijava Poziva objavljuju se dana 27. veljače 2018. godine na web stranici: www.raza.hr.

Tekst Javnog poziva preuzmite ovdje.

Izmijenjeni_Javni Poziv za sudjelovanje u Kreativnom kampu Projekta Co-Create

Obrazac za prijavu na ovaj javni poziv projekta Co-Create dostupan je na linku.

Pravilnik o izboru sudionika Kreativnog kampa projekta Co-Create preuzmite ovdje

Izmijenjeni_ Pravilnik o izboru sudionika Kreativnog kampa Projekta Co-Create

Pravilnik_Pročišćeni tekst

Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.