Javni natječaj Razvojne agencije Zagreb

Predmet ovog natječaja je davanje poslovnog prostora na adresi Avenija Dubrovnik 15, Paviljon 12, prvi kat, površine 8,32 m2 u podzakup za caffe bar ili bistro.

Poslovni prostor daje se u podzakup na određeno vrijeme od godinu dana, započevši od dana 1. travnja 2018. godine, s mogućnošću produljenja. 

Pismene ponude dostavljaju se preporučeno putem pošte ili neposredno na adresu Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o., Dragutina Golika 63, s naznakom „Prijava na natječaj za podzakup poslovnog prostora – caffe bar - ne otvaraj“. Na poleđini omotnice potrebno je naznačiti naziv i adresu natjecatelja. Ponude se dostavljaju i otvaraju u knjigovodstvu Razvojne agencije Zagreb. Rok za dostavu ponuda je 23. ožujka 2018. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Javno otvaranje ponuda biti će dana  27. ožujka 2018. godine s početkom u 13,00 sati u sjedištu Razvojne agencije Zagreb.

Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji prispjelih ponuda osobno, zakonski zastupnik ili osoba koju on opunomoći uz predočenje punomoći koju za fizičke osobe ovjerava javni bilježnik. Fizička osoba dužna je predočiti osobnu iskaznicu, a zakonski zastupnik ili njegov punomoćnik presliku izvoda o registraciji.

Svi sudionici natječaja biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

RAZA pridržava diskrecijsko pravo da do okončanja natječajnog postupka poništi natječaj bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima, odnosno pravo da ne prihvati ni jednu ponudu.

Kompletan tekst natječaja preuzmite ovdje.

Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o.

Dragutina Golika 63, 10 000 Zagreb