Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“. Poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 2. studenoga 2018. godine.

Predmet poziva

Predmet ovog  poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) temeljem Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2018. godinu.

Namjena sredstava

Sredstva su namijenjena za:

 • obrazovanje u 2017. i 2018. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)
 • ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2017. i 2018. godini.

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita
 • troškovi pripreme za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti i majstorskog ispita
 • troškovi prekvalifikacije za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO)
 • troškovi ishođenja dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Neprihvatljivi troškovi

 • troškovi literature
 • putni troškovi
 • troškovi registracije, ishođenja minimalno-tehničkih uvjeta, obveznih pristojbi, liječničkog pregleda i slično
 • troškovi ponovnog polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, majstorskog i pomoćničkog ispita
 • troškovi obrazovanja za zanimanja koja nisu predmet ovog Programa i Otvorenog javnog poziva. 

Iznos i intenzitet potpore

Sredstva se odobravaju u visini do 80% iznosa opravdanih troškova za:

 • polaganje majstorskog ispita - 2.600,00 kuna
 • pripremu za polaganje majstorskog ispita - najviše 5.400,00 kuna
 • polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik - 1.200,00/1.500,00 kuna
 • pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti - najviše 3.200,00 kuna
 • prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) - stvarni troškovi školarine
 • polaganje pomoćničkog ispita - 1.200,00 kuna
 • izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja - stvarni troškovi. 

Rok prijave

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 2.11.2018. godine.

Način prijave

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1.3.2018. godine na adresu MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA, Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB.

Više informacija o ovom pozivu možete pročitati na poveznici.