Aktualni projektni natječaji

Pokreni nešto svoje 2018.

Rok za prijavu: 14.12.2018. 12:00

Znakovi kvalitete 2018.

Rok za prijavu: 29.6.2020. 23:59

WWW vaučeri za MSP-ove

Rok za prijavu: 29.6.2020. 23:59

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Rok za prijavu: 29.6.2020. 16:00

Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Rok za prijavu: 28.12.2018. 00:00

Jednokratne financijske potpore udrugama 2018.

Rok za prijavu: 31.12.2018. 00:00

ESIF krediti za rast i razvoj

7. 11. 2017.

ESIF Krediti za rast i razvoj su dugoročni investicijski krediti za male i srednje poduzetnike koji posluju duže od dvije godine, te koji planiraju ulaganja u prerađivačkoj industriji, turizmu, kreativnoj industriji i uslugama temeljenim na znanju. Ovaj financijski instrument pokrenuli su Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i HBOR u suradnji s poslovnim bankama.

ESIF mikrokrediti

Rok za prijavu: 31.12.2020. 12:00

Javni poziv „Razvoj poslovne infrastrukture“

16. 9. 2016.

Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Razvoj poslovne infrastrukture'  je razvoj i poboljšanje kvalitete poduzetničko poslovne infrastrukture i povećanje broja proizvoda/usluga koje ona omogućava.