Aktualni projektni natječaji

Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2019.

Rok za prijavu: 31.10.2019. 23:59

EUREKA 2019.

Rok za prijavu: 2.9.2019. 23:59

Jednokratne financijske potpore udrugama 2019.

Rok za prijavu: 31.12.2020. 23:59

Konkurentnost turističkog gospodarstva 2019.

Rok za prijavu: 1.3.2019. 23:59

Potpore TOP događanjima u 2019. godini

Rok za prijavu: 11.2.2019. 23:59

Eurostars 2

Rok za prijavu: 28.2.2019. 23:59

Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II. faza

Rok za prijavu: 29.6.2020. 11:00

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2

Rok za prijavu: 29.10.2020. 23:59

Industrija 4.0 – pametna i inovativna rješenja

Rok za prijavu: 18.1.2019. 15:00

Zakup poslovnih prostora 2019.

Rok za prijavu: 31.1.2019. 12:00