Aktualni projektni natječaji

Eurostars 2

Rok za prijavu: 13.2.2020. 20:00

Inovacije u S3 područjima

Rok za prijavu: 15.11.2019. 11:00

Potpora za samozapošljavanje braniteljima 2019.

Rok za prijavu: 15.7.2019. 23:59

Samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti 2019.

Rok za prijavu: 15.11.2019. 23:59

Razvoj društvenog poduzetništva 2019.

Rok za prijavu: 10.7.2019. 23:59

Potpora inovatorima Grada Zagreba za 2019. godinu

Rok za prijavu: 10.7.2019. 23:59

PoC 8 za poduzetnike

Rok za prijavu: 2.9.2019. 23:59

Moj ZABA Start 2019.: Poduzetništvo

Rok za prijavu: 10.7.2019. 12:00