Aktualni projektni natječaji

Potpora inovatorima Grada Zagreba za 2019. godinu

Rok za prijavu: 10.7.2019. 23:59

PoC 8 za poduzetnike

Rok za prijavu: 2.9.2019. 23:59

Moj ZABA Start 2019.: Poduzetništvo

Rok za prijavu: 10.7.2019. 12:00

Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo 2019.

Rok za prijavu: 31.10.2019. 23:59

EUREKA 2019.

Rok za prijavu: 2.9.2019. 23:59

Jednokratne financijske potpore udrugama 2019.

Rok za prijavu: 31.12.2020. 23:59

Konkurentnost turističkog gospodarstva 2019.

Rok za prijavu: 1.3.2019. 23:59

Potpore TOP događanjima u 2019. godini

Rok za prijavu: 11.2.2019. 23:59