Aktualni projektni natječaji

Zakup poslovnih prostora i garaža

Rok za prijavu: 29.4.2019. 23:59

Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima 2019.

Rok za prijavu: 31.10.2019. 23:59

Naukovanje za obrtnička zanimanja 2019.

Rok za prijavu: 15.11.2019. 23:59

Zakup poslovnih prostora 2019.

Rok za prijavu: 18.9.2019. 12:00

Eurostars 2

Rok za prijavu: 13.2.2020. 20:00

Inovacije u S3 područjima

Rok za prijavu: 15.11.2019. 11:00

Potpora za samozapošljavanje braniteljima 2019.

Rok za prijavu: 15.7.2019. 23:59

Samozapošljavanje za proizvodne djelatnosti 2019.

Rok za prijavu: 15.11.2019. 23:59

Razvoj društvenog poduzetništva 2019.

Rok za prijavu: 10.7.2019. 23:59