Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima 2019.

Predmet i trajanje poziva

Predmet ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu.

Prijave se zaprimaju do 31. listopada 2019. godine.

Iznos sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Otvorenog javnog poziva je 55.800.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) za zanimanja iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08).

Namjena bespovratnih sredstava

Sufinanciranje troškova školovanja učenicima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima iz sustava vezanih obrta koja se izvode po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO).

Iznos, intenzitet potpore i način isplate

Iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.500,00 kuna po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2019./2020. (rujan 2019. godine – kolovoz 2020. godine).

Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u dva obroka:

  • I razdoblje: rujan 2019. godine – veljača 2020. godine, isplata u I kvartalu 2020. godine,
  • II razdoblje: ožujak 2020. – kolovoz 2020. godine, isplata u II kvartalu 2020. godine.
Način podnošenja prijave za dodjelu bespovratne potpore

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 10. rujna 2019. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ za 2019. godinu, Ulica grada Vukovara 78, 10000 ZAGREB

Upiti u svezi prijava na ovaj Projekt dostavljaju se isključivo u razdoblju zaprimanja prijava, odnosno od 10. rujna do 31. listopada 2019. godine putem elektroničke pošte na adresu: stipendije2019@mingo.hrili putem telefona: 01/610-6152, radnim danom od 9 do 12 sati.

Cjeloviti tekst natječaja i popratna dokumentacija proučite na: https://www.mingo.hr/page/kategorija/ministarstvo.