Jednokratne financijske potpore udrugama 2018.

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore za 2018. godinu za:

  • programe javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima, a za koje nije objavljen javni natječaj;
  • donacije i sponzorstva;
  • obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično,
  • jačanje kapaciteta udruge (inicijalna pomoć udrugama za razvoj aktivnosti u lokalnoj zajednici, osnaživanje udruga koje pružaju usluge korisnicima u lokalnoj zajednici, manje potpore za nabavu opreme i slično);
  • edukacije (edukacije o aktivnostima koje udruga pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake udruge, edukacije za zajednicu),
  • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada.

Rok trajanja

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava za 2018. godinu.

Način prijave

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascima C1, C2 i C3 s ostalom potrebnom dokumentacijom koja se može pronaći na poveznici.

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti na adresu:

GRAD ZAGREB

URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

– za Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora

Park Stara Trešnjevka 1, 10 000 Zagreb 

Prijave na Javni poziv treba dostaviti preporučeno poštom na navedenu adresu ili u pisarnicu gradske uprave na adresi Park Stara Trešnjevka 2.

Podnositelji prijava koje su nepotpune, ne ispunjavaju uvjete, nisu podnesene na propisani način i nisu sukladne uputama bit će pisano obaviješteni o neodobravanju jednokratne financijske potpore.

Sa prijaviteljem kojem je odobrena jednokratna financijska potpora Grad Zagreb će potpisati ugovor o financiranju najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju jednokratne financijske potpore.

Više o ovom natječaju možete saznati na internetskoj stranici Grada Zagreba.

GRAD ZAGREB

URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih potpora

Park Stara Trešnjevka 1

10 000 Zagreb