Industrija 4.0 – pametna i inovativna rješenja

Hrvatska Agencija  za malo gospodarstvo inovacije i investicije poziva sve zainteresirane strane da dostave prijavu za izradu studije izvodljivosti pametnih i inovativnih rješenja u sklopu projekta SMART FACTORY HUB. Ukupna vrijednost Javnog poziva je 15.000,00 EUR, a isti je otvoren do 18. siječnja 2019. godine.

Cilj poziva

Cilj poziva je unaprijediti učinkovitost subjekata malog gospodarstva usmjerenih na proizvodnju kroz uvođenje pametnih i inovativnih tehničkih rješenja u proizvodne procese, koji pokazuju poboljšanja u područjima (1) ekonomičnosti, (2) osiguranja kvalitete i (3) upravljanja rizikom te time poticati prijelaz na Industriju 4.0.

Korisnici

Poziv je namijenjen subjektima malog gospodarstva (registrirani u Republici Hrvatskoj i prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) za područje C: Prerađivačka industrija) od strane pružatelja pametnog rješenja – inozemnog entiteta.

Uvjeti za prijavu
 1. Prijava mora biti vrsta partnerstva u kojoj jedan partner djeluje kao “prijavitelj” i drugi partner kao “pružatelj rješenja” (u daljnjem tekstu: partneri).
 2. Prijavitelj može odabrati jedno od inozemnih rješenja s područja Programa transnacionalne suradnje Dunav te područja projekta Smart Factory Hub* za izradu studije izvodljivosti u svom poslovnom subjektu (dokumentiranih u Katalogu pametnih rješenja ili može prijaviti novo inozemno rješenje koje spada u barem jedno od sljedećih područja).
 3. Prijavitelj treba biti subjekt mikro, malog i srednjeg gospodarstva**, registriran prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN 58/07 i 72/07) za područje C: Prerađivačka industrija.  Mora biti registriran u Republici Hrvatskoj i poslovno aktivan.
 4. Ponuditelj pametnog rješenja može biti samo legalni entitet iz Austrije, Bugarske, Češke, Njemačke, Mađarske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije ili Srbije (područje Programa transnacionalne suradnje Dunav te područje projekta Smart Factory Hub*)
 5. Prijavitelj ne smije biti vlasnički, ni upravljački povezan s inozemnim ponuditeljem pametnog rješenja.

Prijavitelj može predati samo jednu prijavu na ovaj Javni poziv.

Ako se zaprimi više prijava od istog prijavitelja, uvažit će se samo prva pristigla prijava dok ostale neće biti uzete u razmatranje.

Pametno inovativno rješenje mora biti u skladu s ciljem i predmetom Javnog poziva.

Bodovanje

Sve pravovremene prijave bodovat će se sukladno kriterijima:

 1. sudjelovanje u aktivnostima projekta Smart Factory Hub,
 2. metodologija implementacije pametnog inovativnog rješenja kod poslovnog subjekta Prijavitelja,
 3. poboljšanje na područjima ekonomičnosti, osiguranja kvalitete i  upravljanja rizicima kod poslovnog subjekta Prijavitelja,
 4. razina inovativnosti i tehnološke složenosti pametnog inovativnog rješenja.

U slučaju da se Prijavitelj povuče prije potpisivanja Ugovora ili ako Ugovor nije sklopljen u zadanom vremenskom roku, bit će odabran sljedeći najbolji Prijavitelj.

Odabrat će se dvije prijave s najvišim brojem bodova.

Iznos potpore

Iznos usluge za izradu studije izvodljivosti pametnih i inovativnih rješenja je EUR 7,500 (bez PDV-a). PDV nije prihvatljiv trošak.

Rok i način prijave

Rok za podnošenje prijava je od 16. studenog 2018. do 18. siječnja 2019. godine do 15:00 sati.

Prijave na Javni poziv podnose se putem Prijavnog obrasca isključivo putem elektroničke pošte na adresu: smartfactoryhub@hamagbicro.hr.

Partneri su dužni dostaviti  gore navedeni Prijavni obrazac koji sadrži:

 1. Obrazac 1: Prijavni obrazac (Form 1: Application form)
 2. Obrazac 2: Skupna izjava (Form 2: Declaration by the applicant)
 3. Obrazac 3: Informacije o Prijavitelju (Form 3: Demonstration project information)
 4. Obrazac 4: Informacije o ponuditelju pametnog rješenja (Form 4: Information about solution provider)

Privici: Fotografije i ostali materijali za podršku

Navedeni obrasci moraju biti ispunjeni na engleskom jeziku.

Prilaganje dodatne dokumentacije je dopušteno.

Sva dodatna dokumentacija koju partneri prilaže, a koja zahtjeva ovjeru pečatom i potpisom, navedeno mora sadržavati.

Objava rezultata

Objava rezultata Javnog poziva bit će na službenim internet stranicama HAMAG-BICRO-a.

Više informacija o ovom natječaju pogledajte na poveznici, a sva pitanja u vezi natječaja mogu se poslati na e-mail adresu: smartfactoryhub@hamagbicro.hr.