Financiranje CEF Telekoma podupire projekte od zajedničkog interesa kojima se poboljšava svakodnevni život građana, poduzeća i javnih uprava te pridonosi razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta uvođenjem europskih digitalnih infrastruktura diljem EU.

Prihvatljivi prijavitelji

Zainteresirani podnositelji zahtjeva iz svih država članica EU, kao i Islanda, Norveške i Velike Britanije, mogu podnijeti prijedloge do 5. studenoga 2020. u sljedećim područjima:

  • Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS)– na raspolaganju 2 milijuna eura kako bi se olakšao pristup informacijama o poduzećima iz EU te osiguralo da svi poslovni registri EU mogu međusobno komunicirati elektroničkim putem na siguran, pouzdan i brz način,
  • Kibernetička sigurnost– cilj je povećati suradnju i sposobnosti dionika ključnih za strategiju kibernetičke sigurnosti EU u raznim područjima, npr.: koordinirani odgovor na kibernetičke sigurnosne incidente koordinirao je odgovor na kibernetičke incidente u skladu s kibernetičkim planom; certificiranje kibernetičke sigurnosti na temelju Zakona o kibernetičkoj sigurnosti; jačanje kapaciteta, javno-privatni sektor i institucionalna suradnja na temelju NIS Direktive. Na raspolaganju: 10,5 milijuna eura. Više informacija ovdje,
  • e-arhiva– kako bi se dugoročno olakšalo pohranjivanje i očuvanje digitalnih informacija na održiv i interoperabilan način. Na raspolaganju: 1 milijun eura,
  • e-zdravstvo– olakšavanje pristupa visokospecijaliziranom znanju i skrbi za pacijente koji pate od rijetkih i složenih bolesti upotrebom informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Na raspolaganju: 5 milijuna eura,
  • e-nabava– na raspolaganju 3 milijuna eura za usluge koje poduzećima iz EU, diljem Europe, omogućuju sudjeluju u postupku javne nabave od naručitelja iz bilo koje države članice koristeći se minimalnim usklađenim pravilima o javnoj nabavi,
  • Europski promatrački centar za digitalne medije– na raspolaganju 9 milijuna eura za potporu u stvaranju nacionalnih i multinacionalnih istraživačkih centara za otkrivanje, analizu, objavljivanje štetnih kampanja dezinformiranja te procjenu njihova utjecaja na društvo i demokraciju,
  • Europska platforma za digitalne vještine i radna mjesta– na raspolaganju 2,5 milijuna eura kako bi se osiguralo da europski građani posjeduju odgovarajuće digitalne vještine,
  • Portal otvorenih podataka– postizanje boljih usluga za građane, javne uprave i poduzeća, posebno MSP-ove, zahvaljujući ponovnom korištenju informacija javnog sektora u kojima se upotrebljavaju inovativna rješenja. Na raspolaganju: 3 milijuna EUR.

Za dobivanje sufinanciranja u okviru ovog poziva, projekti moraju pridonositi politici jedinstvenog digitalnog tržišta EU te imati dugoročnu strategiju održivosti. Sredstva će biti dodijeljena onim prihvatljivim prijedlozima koji najbolje zadovoljavaju kriterije dodjele kako je navedeno u programu rada CEF-a za 2020., kao i pozivnim tekstovima u područjima relevantnima za ovaj poziv

Kako se prijaviti?

Podnositelji zahtjeva moraju se prijaviti putem posebnog sustava podnošenja prijedloga, dostupnog na internetskim stranicama pojedinačnih poziva CEF Telekoma 2020. Svi dokumenti poziva i dodatne informacije, dostupni su i na pojedinačnim web stranicama poziva. Napominjemo da je krajnji rok za natječaj 2020-2 CEF Telekoma 5. studeni 2020. godine u 17 sati po briselskom vremenu.

Kada će se dodjeljivati bespovratna sredstva?

Očekuje se kako će evaluacija prijedloga započeti u studenom 2020. godine. Rezultati evaluacije i odluke o dodjeli bespovratnih sredstava bit će objavljeni od svibnja 2021.

Tko je kontakt točka za ovaj poziv?

Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA) upravlja pozivom za dostavu prijedloga projekta te prati tehničku i financijsku provedbu projekata s korisnicima, pružajući tehničko stručno znanje i kvalitetnu provedbu programa.

Na raspolaganju je i služba za korisnike za odgovaranje na Vaša pitanja o pozivu na dostavu prijedloga projekta.

CEF Telekom koordinator i kontaktna točka u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Služba za digitalno gospodarstvo, kontakt mail: e-poslovanje@mingo.hr

Novosti možete pratiti i na LinkedIn-u CEF TELECOM CROATIA i Twitteru CEF TELECOM CROATIA.