Zimo.dnevnik.hr: Druga generacija EIT Climate-KIC Croatia akceleratora spremna je sačuvati prirodu te unaprijediti ljudski život i zdravlje

Članak je dostupan na news portalu Zimo.dnevnik.hr.