Točka nai.hr: Dopustite da nemoguće postane moguće – prijavite se za Startup Factory!

Portal Točkanai.hr donosi vijest o novom ciklusu Startup Factoryja. Članak je dostupan na linku.