Pečat izvrsnosti oznaka je kvalitete koja se dodjeljuje prijedlozima za financiranje projekata podnesenima u okviru okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije OBZOR 2020., a daje se onim projektima koji su zadovoljili sve stroge kriterije za odabir projekata i dodjelu sredstava prilikom ocjene u okviru programa OBZOR 2020., no nisu mogli dobiti sredstva unutar dostupnog proračuna iz poziva na podnošenje prijedloga. Pečatom se označavaju obećavajući prijedlozi projekata koji su dovoljno dobri za financiranje iz alternativnih izvora (javnih ili privatnih) na nacionalnoj, regionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini.

Naime, svake se godine tisuće organizacija u Europi prijavljuju za sudjelovanje u programu OBZOR 2020. Europska komisija provodi jedan od najtemeljitijih postupaka ocjene na svijetu uz pomoć međunarodnih odbora neovisnih stručnjaka. U postupku ocjene prijedlozi se procjenjuju na temelju jasno određenih kriterija: izvrsnost, utjecaj te kvaliteta i učinkovitost provedbe. Samo dio prijedloga iznad praga kvalitete dobije sredstva ovisno o dostupnom proračunu programa OBZOR 2020. Pečat izvrsnosti dodjeljuje se podnositeljima zahtjeva čiji prijedlozi zadovolje kriterije kvalitete (kao jamstvo kvalitetnog projektnog prijedloga). Iako nositelji Pečata izvrsnosti nisu uspjeli dobiti sredstva, ova potvrda im pomaže prilikom pristupa alternativnim izvorima.

Kako je najbolje učiti na temelju uspješnih iskustava, razgovarali smo s Anitom Bušić, inovatoricom i poduzetnicom, direktoricom tvrtke Live Good iz Tehnološkog parka Zagreb koja je nedavno dobila Pečat izvrsnosti za inovaciju BodyRecog. O tome koja su konkretna očekivanja o potencijalnim benefitima vezanim uz Pečat izvrsnosti Anita je izjavila: „Dobivanje Pečata izvrsnosti tzv. Seal of Excellence (SoE), od Europske komisije u okviru poticaja OBZOR 2020, konkretno u našem slučaju natječaja SME Instrument 1, iznimno je značajno. Pečat izvrsnosti jasno ukazuje da su naš projekt tj. inovacija BodyRecog i poslovni model, prepoznali procjenitelji Europske komisije kao vrhunski, no zbog manjka financijskih sredstava, Europska komisija ga ne može financirati. Europska komisija tada preporučuje da se tvrtke koje su u okviru OBZOR 2020 dobile Pečat izvrsnosti, financiraju iz strukturnih, odnosno, nacionalnih fondova. Za sada se radi samo o preporuci, odnosno, svaka država članica odlučuje o sredstvima i izvorima financiranja. Na žalost, u Hrvatskoj još nije osmišljena metoda financiranja za tvrtke koje su dobile Pečat izvrsnosti. Srećom, nije sve crno, obaviješteni smo kako ćemo, ukoliko se prijavimo na natječaj Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu, automatski dobiti maksimalan broj bodova u kriteriju inovativnosti. Također, Pečat izvrsnosti nam daje i prednost i za prijavu na SME Instrument 2, tako da ćemo iskoristiti ove dvije mogućnosti koje nam se pružaju.“

O samoj prijavi  i važnosti Pečata izvrsnosti Anita je istaknula: „Što se tiče prijave na natječaj SME Instrument 1, ona je vrlo zahtjevna i kompleksna. Često nije u pitanju jesu li ideja, inovacija i poslovni model kvalitetni sami po sebi, već jesu li dobro predstavljeni. S ograničenim brojem slovnih mjesta, morate izraziti svoju zamisao (reći što želite postići na takav način da procjenitelji mogu to prepoznat kao kvalitetan projekt, dobro osmišljen i razrađen) te voditi računa o svim pojedinostima kako u predstavljanju proizvoda ili inovacije, tako i u predstavljanju poslovnog plana. Ako samo negdje nešto ostaje nedorečeno, procjenitelji stječu dojam da se o tome nije dobro promislilo. Budući da procjenitelji imaju točno određene stvari koje gledaju, preporučljivo je angažirati stručnjake koji su dobro upoznati sa svim detaljima što dokazuju svojim iskustvom. Mi smo donijeli odluku te izabrali respektabilne konzultante iz Italije s kojima planiramo pisati prijavu na natječaj SME Instrument 2.“

Vjerujemo kako će Pečat izvrsnosti kao dokaz kvalitete doprinijeti uspjehu i daljnjem rastu tvrtki koje su ga stekle.

Članak prenosi Profitiraj.hr.