Nova TV: Inovatori se aktivirali kako bi pomogli doktorima

Reportaža je dostupna na news portalu zimo.dnevnik.hr.