Investiciju od 10 milijuna kuna vjerojatno će financirati gradski proračun

Na Zagrebačkom Velesajmu gradska Razvojna agencija planira otvaranjeTehnološkog parka za 364 radna mjesta i svom infrastrukturom za male inovativne timove i firme.

U ponedjeljak je predstavljeno idejno rješenje koje Tehnološki park predviđa u paviljonu 12. Paviljon bi se prema najavama iz gradske uprave trebao preurediti za nkeoliko mjeseci, vrijednost ulaganja je oko 10 milijuna kuna i sve će financirati Grad Zagreb, budući da projekt nije stigao kandidirati za novac iz EU fondova.

Partnerstvo sa zagrebačkim Sveučilištem

Tehnološki park će se razviti i opremiti u suradnji sa  zagrebačkim Sveučilištem. Poduzetnici početnici imat će nekoliko oblika podrške od kojih će najvažnija biti tehnička podrška i mentorstvo iskusnih profesionalaca.

Mogućnost širenja na cijeli Velesajam

Prorektor zagrebačkog Sveučilišta prof. dr. Miljenko Šimpraga podupro je inicijativu Grada, ocijenio je da se suradnja jako brzo razvija i izjavio da želi da Tehnološki park postane jezgra koja će se širiti na cijeli Zagrebački velesajam. Mogućnost proširenja bitan je faktor u rješenju.

Za Tehnološki park razvijena je modularna infrastruktura sa zajedničkim prostorima, dvoranama za sastanke i prezentacije te kreativnim sobama, firme će tamo moći primati poslovnu poštu i prijaviti adresu, imat će i zajedničku igraonicu. Gradska uprava nada se  da će uskoro i Ministarstvo regionalnog razvoja dobiti akreditaciju da može raspisivati natječaje kako bi se dio opreme mogao financirati iz EU fondova. Ove godine korištenje Tehnološkog parka za poduzetnike će biti besplatno, a kasnije će se vjerojatno odrediti simbolične naknade.

Preuzeto s web portala: www.telegram.hr