HRT4, Zagrebačka panorama

Zagrebačka panorama donosi reportažu o novom ciklusu Startup Factory predakceleracijskog programa. Pogledajte je na Facebook stranici Zagrebačke panorame.