1. Što predstavlja proces predinkubacije?

Predinkubacija predstavlja proces u kojem razvojni timovi dobivaju podršku TPZ-a kako bi realizirali svoje poslovne ideje i pretvorili ih u održivi poduzetnički pothvat. Predinkubacijom smatramo vremensko razdoblje potrebno za razvoj poduzetničke ideje, pripremu i osnivanje poslovnog subjekta.

2. Što predstavlja proces inkubacije?

Inkubacija predstavlja dinamičan proces rasta i razvoja poduzetnika. Inkubacijom smatramo vremensko razdoblje od ulaska poduzetnika u TPZ, njegov rast i razvoj pa do stabilnog poslovanja (post inkubacija). Tijekom tog procesa, poduzetnik ima pravo na stručno savjetovanje i pomoć, edukaciju, kao i subvencioniranje troškova poslovanja tijekom boravka u TPZ-u do izlaska.

3. Što znači biti pridruženi član Tehnološkog parka Zagreb?

Pridruženi članovi su oni pojedinci ili poduzetnici, koji aktivno rade na poticanju i promociji inovativnog poduzetništva te predstavljaju važan sastavni dio ekosustava. Pridruženi članovi imaju mogućnost zakupa (i) radnog stola u zajedničkom uredu (sukladno uvjetima coworkinga) ili (ii) vlastitog ureda (sukladno komercijalnim uvjetima).

4. Što znači biti vanjski član Tehnološkog parka Zagreb?

Vanjski članovi su oni poduzetnici koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti predviđene Pravilnikom i nazivamo ih korisnicima Virtualne inkubacije. Iako nemaju potrebu za korištenjem prostora za rad (ured ili coworking), vanjski članovi imaju pravo na tehničku, organizacijsku i savjetodavnu podršku TPZ-a, a ujedno ostvaruju pravo na pristup inovativnoj infrastrukturi (sofisticiranoj opremi u tehnološkim centrima u TPZ-u).

5. Koji je prvi korak za ulazak u Tehnološki park Zagreb?

Svi potencijalni kandidati za ulazak u TPZ dužni su ispuniti Obrazac za prijavu u TPZ, a koji Obrazac je dostupan na mrežnim stranicama TPZ-a. Kandidati dostavljaju ispunjen Obrazac u elektronskom obliku, sa svom pripadajućom dokumentacijom, na e-mail adresu tehnopark@raza.hr.

6. Koje administrativne kriterije moram zadovoljiti za ulazak u pred-inkubaciju?

Za ulazak u pred-inkubaciju, prihvatljiva je fizička osoba koja: 

 • nema registriran poslovni subjekt i 
 • nema vlasničke udjele u drugim poslovnim subjektima 

7. Koje administrativne kriterije moram zadovoljiti za ulazak u post-inkubaciju?

Za ulazak u post-inkubaciju, prihvatljiv je onaj poslovni subjekt koji:

 • ima registrirano sjedište društva u Gradu Zagrebu ili ima registriranu podružnicu društva u Gradu Zagrebu, za djelatnost istraživanja ili razvoja;
 • se nalazi u većinskom (51% i više) vlasništvu fizičkih osoba, državljana RH ili pravne osobe sa sjedištem u RH odnosno pravne osobe sa sjedištem unutar EU, ali da je vlasništvo te strane pravne osobe u minimalnom 51% vlasništvu hrvatskog državljana;
 • se proaktivno bavi inovativnim poduzetništvom te radi na poticanju i promociji istog;
 • ima najmanje jednog zaposlenika

8. Koje administrativne kriterije moram zadovoljiti da bih postao pridruženi član?

Pridruženi član, može biti poslovni subjekt:

 • sa registriranim sjedištem društva, udruge, zadruge ili drugog oblika udruženja u Gradu Zagrebu, a koji dokazano radi na poticanju i promociji inovativnog poduzetništva.

9. Koje administrativne kriterije moram zadovoljiti da bih postao vanjski član?

Vanjski član može biti svaka fizička ili pravna osoba koja: 

 • dokazano radi na poticanju i promociji inovativnog poduzetništva. 

10. Koju infrastrukturnu podršku dobivamo ulaskom u TPZ?

Infrastrukturna podrška podrazumijeva korištenje sljedećeg: 

 • uredski prostor ili coworking – open space; 
 • tehnološke centri – prototipne radionice opremljene sofisticiranom opremom;
 • prezentacijska dvorana i prostori za sastanke; 
 • zajednički prostor za odmor i druženje - kuhinja, blagovaona i igraonica za djecu.

11. Snose li korisnici Tehnološkog parka troškove režija?

RAZA podmiruje sve troškove komunalne naknade, fizičko-tehničkog osiguranja i čuvanja objekta, odvoza smeća, čišćenja zajedničkih prostorija, troškove vode i odvodnje, troškove električne energije i grijanja te troškove investicijskog održavanja zajedničkih prostorija.

12. Na kojim lokacijama RAZA pruža usluge svog Tehnološkog parka Zagreb?

Tehnološki park Zagreb pruža usluge na tri lokacije u Zagrebu: 

 1. Lokacija - Dragutina Golika 63; 
 2. Lokacija - Slavonska avenija 52 m, Robni terminali Žitnjak - poslovni objekt br 9; 
 3. Lokacija - Avenija Dubrovnik 15, Zagrebački velesajam - paviljon 12, 1. kat.

13. Kolika je cijena coworkinga?

Cijena coworkinga formira se ovisno o dužini boravka u Tehnološkom parku.

Dnevno => 50 kn
Tjedno => 200 kn
Mjesečno => 600 Kn

14. Koje su obveze korisnika Tehnološkog parka Zagreb?

Svaki Član TPZ-a se ugovorom obvezuje:

 • svake godine popuniti obrazac Analize poduzetničkog potencijala;
 • svakodobno osigurati TPZ-u uvid u svu financijsku, statusnu i drugu dodatnu dokumentaciju u svrhu provjere istinitosti danih podataka i u svrhu ispunjenja propisa o transparentnosti podataka vezanih uz dodjelu državnih potpora male vrijednosti;
 • na izričiti pristanak da TPZ prikuplja, obrađuje i koristi podatke iz Analize poduzetničkog potencijala i u svrhu poduzetničkih aktivnosti;
 • sudjelovati u medijskom praćenju aktivnosti Razvojne agencije Zagreb - TPZ d.o.o. (pristup poslovnim objektima, intervju, snimanje i sl.);
 • istaknuti na vidljivom mjestu, web stranici i svim drugim promotivnim materijalima) „U okviru programa Tehnološkog parka Razvojne agencije Zagreb korisnik potpore Grada Zagreba“;
 • u svakoj medijskoj prigodi ili javnom nastupu naglasiti da je korisnik usluga Razvojne agencije Zagreb – TPZ d.o.o.