Iskaz zanimanja za članstvo u ZICER-u

Prijavljuješ se kao

Planirani razvoj i projekti

Navedite glavne karakteristike, ciljeve i očekivane rezultate projekta te očekivano trajanje razvoja.
Ovom izjavom potvrđujem da ću na poziv Razvojne agencije Zagreb dostaviti sve potrebne dodatne informacije i dokumente u svrhu provjere prihvatljivosti ulaska u Tehnološki park Zagreb.