Često postavljana pitanja

  

1. Što predstavlja proces predinkubacije?

Predinkubacija predstavlja proces u kojem razvojni timovi dobivaju ZICER-ovu podršku kako bi realizirali svoje poslovne ideje i pretvorili ih u održivi poduzetnički pothvat. Predinkubacijom smatramo vremensko razdoblje potrebno za razvoj poduzetničke ideje, pripremu i osnivanje poslovnog subjekta.

2. Što predstavlja proces inkubacije?

Inkubacija predstavlja dinamičan proces rasta i razvoja poduzetnika. Inkubacijom smatramo vremensko razdoblje od ulaska poduzetnika u ZICER, njegov rast i razvoj pa do stabilnog poslovanja (post inkubacija). Tijekom tog procesa, poduzetnik ima pravo na stručno savjetovanje i pomoć, edukaciju, kao i subvencioniranje troškova poslovanja tijekom boravka u ZICER-u do izlaska.

3. Što znači biti pridružen ZICER-ov član?

Pridruženi članovi su oni pojedinci ili poduzetnici, koji aktivno rade na poticanju i promociji inovativnog poduzetništva te predstavljaju važan sastavni dio ekosustava. Pridruženi članovi imaju mogućnost zakupa (i) radnog stola u zajedničkom uredu (sukladno uvjetima coworkinga) ili (ii) vlastitog ureda (sukladno komercijalnim uvjetima).

4. Što znači biti vanjski ZICER-ov član?

Vanjski članovi su oni poduzetnici koji ispunjavaju kriterije prihvatljivosti predviđene Pravilnikom i nazivamo ih korisnicima Virtualne inkubacije. Iako nemaju potrebu za korištenjem prostora za rad (ured ili coworking), vanjski članovi imaju pravo na tehničku, organizacijsku i savjetodavnu podršku ZICER-a, a ujedno ostvaruju pravo na pristup inovativnoj infrastrukturi (sofisticiranoj opremi u našim tehnološkim centrima).

5. Koji je prvi korak za ulazak u ZICER?

Svi potencijalni kandidati za ulazak u ZICER dužni su ispuniti Obrazac za prijavu. Kandidati dostavljaju ispunjen Obrazac u elektronskom obliku, sa svom pripadajućom dokumentacijom, na e-mail adresu inkubator@zicer.hr

6. Koje administrativne kriterije moram zadovoljiti za ulazak u pred-inkubaciju?

Za ulazak u pred-inkubaciju, prihvatljiva je fizička osoba koja: 

  • nema registriran poslovni subjekt;
  • nema vlasničke udjele u drugim poslovnim subjektima;
  • ima prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba;
  • punoljetna, poslovno sposobna osoba.

8. Koje administrativne kriterije moram zadovoljiti za ulazak u pred-inkubaciju?

Za ulazak u inkubaciju prihvatljiv je onaj poslovni subjekt koji:

 • ima registrirano sjedište poslovnog subjekta u Gradu Zagrebu ili ima registriranu podružnicu u Gradu Zagrebu, za djelatnost istraživanja ili razvoja;
 • je u većinskom (51% i više) krajnjem stvarnom vlasništvu fizičkih osoba s prebivalištem u RH odnosno EU;
 • ima najmanje jednog zaposlenika, pri čemu se u obzir ne uzimaju zaposlenici društva osnivača (ukoliko je jedan od osnivača pravna osoba), već se uvjet odnosni na zaposlenika novoosnovanog poslovnog subjekta sa sjedištem u Gradu Zagrebu ili podružnici.

9. Koje administrativne kriterije moram zadovoljiti za ulazak u post-inkubaciju?

Za ulazak u post-inkubaciju, prihvatljiv je onaj poslovni subjekt koji:

 • ima registrirano sjedište društva u Gradu Zagrebu ili ima registriranu podružnicu društva u Gradu Zagrebu, za djelatnost istraživanja ili razvoja;
 • je u većinskom (51% i više) vlasništvu fizičkih osoba;
 • se proaktivno bavi inovativnim poduzetništvom te radi na poticanju i promociji istog;
 • ima najmanje četiri zaposlenika.

10. Koje administrativne kriterije moram zadovoljiti da bih postao pridruženi član?

Pridruženi član treba biti poslovni subjekt koji:

 • ima registrirano prebivalište ili sjedište pravnog subjekta u Gradu Zagrebu, a da aktivno i dokazano radi na poticanju i promociji inovativnog poduzetništva u gradu Zagrebu (NKD klasifikacija, Statut, osnivački akt ili drugi dokaz) i time čini važan sastavni dio eko sustava.

11. Koje administrativne kriterije moram zadovoljiti da bih postao vanjski član?

Vanjski član može biti svaka fizička ili pravna osoba koja: 

 • dokazano radi na poticanju i promociji inovativnog poduzetništva. 

12. Koju infrastrukturnu podršku dobivamo ulaskom u ZICER?

Infrastrukturna podrška podrazumijeva korištenje sljedećeg: 

 • uredski prostor ili coworking – open space; 
 • tehnološke centri – prototipne radionice opremljene sofisticiranom opremom;
 • prezentacijska dvorana i prostori za sastanke; 
 • zajednički prostor za odmor i druženje - kuhinja, blagovaona i igraonica za djecu.

13. Snose li korisnici ZICER-a troškove režija?

ZICER podmiruje sve troškove komunalne naknade, fizičko-tehničkog osiguranja i čuvanja objekta, odvoza smeća, čišćenja zajedničkih prostorija, troškove vode i odvodnje, troškove električne energije i grijanja te troškove investicijskog održavanja zajedničkih prostorija.

14. Na kojim lokacijama djelujemo? 

 1. Lokacija - Avenija Dubrovnik 15, Zagrebački velesajam - paviljon 12, 1. kat.
 2. Poduzetnički centar - ZICER Plavi ured, Vodnikova 12/2
 1. Lokacija - Slavonska avenija 52 m, Robni terminali Žitnjak - poslovni objekt br 9;

15. Kolika je cijena coworkinga?

Cijena coworkinga formira se ovisno o dužini boravka.

Dnevno => 50 kn
Tjedno => 200 kn
Mjesečno => 600 Kn

16. Koje su obveze ZICER-ovih korisnika?

Svaki Član ZICER-a se ugovorom obvezuje:

 • svake godine popuniti obrazac Analize poduzetničkog potencijala;
 • svakodobno osigurati ZICER-u uvid u svu financijsku, statusnu i drugu dodatnu dokumentaciju u svrhu provjere istinitosti danih podataka i u svrhu ispunjenja propisa o transparentnosti podataka vezanih uz dodjelu državnih potpora male vrijednosti;
 • na izričiti pristanak da ZICER prikuplja, obrađuje i koristi podatke iz Analize poduzetničkog potencijala i u svrhu poduzetničkih aktivnosti;
 • sudjelovati u medijskom praćenju ZICER-ovih aktivnosti (pristup poslovnim objektima, intervju, snimanje i sl.);
 • istaknuti na vidljivom mjestu, web stranici i svim drugim promotivnim materijalima) „U okviru programa Zagrebačkog inovacijskog centra korisnik potpore Grada Zagreba“;
 • u svakoj medijskoj prigodi ili javnom nastupu naglasiti da je korisnik usluga Zagrebačkog inovacijskog centra