Vizija

Slika društva, grada, poduzeća, poslova u budućnosti.

Vizije stvaraju vođe (lideri), a sa suradnicima ih realiziraju.

Poduzetnički vodiči

Ne možete pronaći nešto?

Ukoliko ne možete pronaći odgovarajući pojam, slobodno nas kontaktirajte.