Vaučer

Dokument koji potvrđuje da je neka obveza plaćena.

Vaučer se može koristiti umjesto novca i sličan je čeku. Vaučeri su se u nekim zemljama koristili kod „vaučerske privatizacije“. Vaučeri koje dobivaju poduzetnici u okviru nekih programa se koriste i kod plaćanja usluga raznih konzultanata.

Poduzetnički vodiči

Ne možete pronaći nešto?

Ukoliko ne možete pronaći odgovarajući pojam, slobodno nas kontaktirajte.