Računovodstvo

Funkcija u organizaciji ili poduzeću koja evidentira, analizira, tumači poslovne dogañaje i proizvodi računovodstve financijske informacije.

Disciplina koja se bavi zapisom svih financijskih transakcija koje se dogode u jednoj poslovnoj organizaciji. Isključivo je povijesnog karaktera, odnosno zapisuju se podaci koji se mogu dokazati da su se već dogodili (nikako ono što smatramo da će se tek dogoditi u bližoj ili daljoj budućnosti). Može se podijeliti na:

  • knjigovodstvo, 
  • financijsko računovodstvo i  
  • upravljačko računovodstvo.

Prema propisima o porezu na dohodak dvije su knjige od iznimne važnosti: 

  • knjiga primitaka i izdataka i  
  • knjiga prometa.

Osim te dvije knjige, zapisa koje jedna poslovna organizacija treba voditi je više, u zavisnosti od vrste organizacije te razmjera do kojih se proteže njena poslovnost. Najpoznatije su:

  • evidencija o potraživanjima i obvezama; 
  • evidencija o nabavi i uporabi reprodukcijskog i potrošnog materijala, hrane, pića i napitaka; 
  • popis dugotrajne imovine; itd. 

Korijeni računovodstva sežu u Mezopotamiju, a jednostavno računovodstvo se spominje u Bibliji (Novi zavjet) i Kuranu.

Poduzetnički vodiči

Ne možete pronaći nešto?

Ukoliko ne možete pronaći odgovarajući pojam, slobodno nas kontaktirajte.