Racionalizacija

Skup postupaka za postizanje ušteda u poslovanju.

Poduzetnički vodiči

Ne možete pronaći nešto?

Ukoliko ne možete pronaći odgovarajući pojam, slobodno nas kontaktirajte.