Milica Projić

Koordinatorica projekata

Zaduženja u ZICER-u

  • piše i provodi projekte
  • pomaže / savjetuje poduzetnike kod kandidiranja projekata 
  • informira / educira poduzetnike o upravljanju projektnom ciklusu te programima financiranja za MSP
  • pomaže MSPa u izradi tehničke dokumentacije za javnu nabavu 
  • sudjeluje u projektima razvoja Grada Zagreba

Presjek karijere

Kao voditeljica projekata (većinom financiranih kroz EU ili HR natječaje), oslanja se na 10 godina praktičnog iskustva u pripremi i provedbi više od 50 projekata usmjerenih na poduzetništvo (poslovni inkubatori), financijsku edukaciju i upravljanje dugom, mikro kreditiranje, proces kreiranja javnih politika, fiskalna decentralizacija. Kvalificirana je i educirana za financijski menadžment te poduzetništvo, ali profesionalno fokusirana na projektni menadžment (najprije u civilnom sektoru, a sad kroz rad u Razvojnoj agenciji Zagreb).

Doktorirala 2016. godine na temu „Komparativna analiza financiranja malih i srednjih poduzeća u različitim fazama životnog ciklusa u RM, regiji i eurozoni“. 

Hobiji i slobodno vrijeme

Voli putovati, planinariti i biciklirati. Mama koja sanja posjetiti Maroko u bliskoj budućnosti.

Kontakt podaci

E-mail
milica.projic@zicer.hr