Mateja Gudelj

Viša stručna suradnica

Zaduženja u ZICER-u

Radi na poslovima vezanim uz EU projekte u kojima je ZICER partner. Zadužena je za njihovu provedbu i administraciju, podršku u organiziranju i provođenju projektnih aktivnosti, pripremu izvješća te redovito praćenje provedbe projekata i internu komunikaciju i koordinaciju projektnih aktivnosti.

Presjek karijere

Mateja je diplomirala javnu upravu na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Prije ZICER-a radila je administrativne, upravne i materijalno financijske poslove u privatnom sektoru. U ZICER dolazi najprije kao stručni suradnik za upravne poslove nakon čega počinje raditi na pripremi i provedbi EU projekata.

Hobiji i slobodno vrijeme

Slobodno vrijeme najradije provodi u prirodi a velika strast su joj putovanja, uređenje interijera te stvaranje i isprobavanje novih jela i okusa.

Kontakt podaci

E-mail
mateja.gudelj@zicer.hr