Marko Helfrih

Pomoćnik direktora

Zaduženja u ZICER-u

Marko je  kao pomoćnik direktora zadužen za  strateško i operativno planiranje, koordinaciju izrade godišnjih poslovnih planova i praćenje realizacije planiranih ciljeva i aktivnosti društva. Također je zadužen  za koordinaciju pripreme i provedbe projekata financiranih sredstvima Europske unije u kojima sudjeluje ZICER. Uz navedeno, Marko redovito savjetuje poduzetnike o mogućnosti korištenja fondova Europske unije za razvoj inovacija i poslovanja, te održava edukacije i treninge na temu pripreme i provedbe projekata i projektnog menadžmenta.

Presjek karijere

Marko je diplomirani kriminalist i sveučilišni specijalist upravljanja gradom sa više od 16 godina radnog iskustva. Prije dolaska u ZICER radio je u Službi za europske integracije i fondove Europske uniji pri Uredu gradonačelnika Grada Zagreba, te u Uredu za programe i projekte Grada Zagreba gdje je radio kao voditelj Odsjeka za pripremu  i provedbu projekata.

Tijekom karijere sudjelovao je u pripremi i provedbi preko 50 projekata sufinanciranih iz različitih programa i fondova EU (OP Konkurentnost i kohezija, OP Učinkoviti ljudski potencijali, HORIZON, INTERREG, Europa za građane).

Hobiji i slobodno vrijeme

U slobodno vrijeme bavi se rekreativnim športskim aktivnostima i rado boravi u prirodi. Jedan od interesa mu je i praćenje trendova na tržištu nekretnina.

Kontakt podaci