Marko Helfrih

Pomoćnik direktora

Marko Helfrih

Zaduženja u ZICER-u

U Zagrebačkom inovacijskom centru obnaša dužnost Pomoćnika direktora društva zaduženog primarno za koordinaciju pripreme i provedbe razvojnih projekata, te koordinaciju tekućih poslova i aktivnosti društva (izrada i usvajanje općih akata, poslovnih planova, izvješća itd.) Kroz četiri godine rada u ZICER-u doprinio je sudjelovanju ZICER-a u projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije u vrijednosti većoj od 10 milijuna EUR.

Redovito provodi edukacije i savjetovanja za poduzetnike na temu pripreme i provedbe projekata, te mogućosti financiranja projekata sredstvima Europske unije, kreditima banaka i alternativnim izvorima financiranja.

Kao zamjenik člana Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb i Partnerskog vijeća Grada Zagreba sudjeluje u izradi razvojnih strateških dokumenata i akcijskih planova.

Presjek karijere

Marko Helfrih sveučilišni je specijalist upravljanja gradom sa dugogodišnjim rukovoditeljskim iskustvom, te više od sedam godina iskustva u pripremi i izravnoj provedbi razvojnih projekata sufinanciranih iz različitih programa i fondova Europske unije  (HORIZON, ESF, ERDF, INTERREG, Europe for Citizens), u ulogama voditelja projekata, financijskog koordinatora, menadžera kvalitete provedbe aktivnosti, te člana Upravljačkih odbora projekata.

Tijekom profesionalne karijere sudjelovao je u pripremi i provedbi preko 30 razvojnih projekata usmjerenih na razvoj poduzetništva i inovacija, alternativnih financijskih mehanizama, razvoja ljudskih potencijala i zapošljivosti, te projekata iz područja civilne zaštite, sufinanciranih sredstvima Europske unije.

Sudjelovao je, prvo kao savjetnik u Uredu gradonačelnika Grada Zagreba, a zatim kao Voditelj Odsjeka za pripremu i provedbu projekata pri Uredu za programe i fondove Europske unije u uspostavi i koordinaciji organizacijske strukture gradske uprave Grada Zagreba zadužene za pripremu i provedbu projekata,  te u pripremi baze EU projekata gradskih upravih tijela Grada Zagreba i gradskih proračunskih korisnika.

Nositelj je certifikata Međunarodne udruge za upravljanje projektima – IPMA - Certified Project Management Associate.

Hobiji i slobodno vrijeme

Uz rekreativno treniranje boksa, svakodnevne aerobne treninge osmišljava mu i dvoje djece. 

Kontakt podaci

E-mail
marko.helfrih@zicer.hr