Marina Grgić Eldić

Voditeljica projekta

Zaduženja u ZICER-u

U Poduzetničkom centru - ZICER Plavom uredu zadužena je za područja prava i upravljanje projektima. Proteklih 7 godina posvetila se savjetovanju i edukaciji malih poduzetnika. Većinom je angažirana na pravnom savjetovanju poduzetnika i onih koji će to tek postati, kao i savjetovanju vezanom za financiranje njihovih poduzetničkih projekata putem bespovratnih sredstava, poticaja, kredita… Također, predaje na start- up akademiji gdje educira poduzetnike na temu osnivanja poduzeća, radnih odnosa i trgovačkog prava. Sudjeluje u izradi i provođenju projekata s Gradom Zagrebom i drugim partnerskim institucijama, kao što je npr. projekt razvoja poduzetničkih vještina hrvatskih branitelja.

Presjek karijere

S izazovima EU projekata susrela se prije desetak godina kada je radila kao suradnik na CARDS i INTERREG projektima. Nakon diplome, počela se ozbiljno baviti pravnim poslovima za vrijeme rada u odvjetničkom uredu. Proteklih 7 godina posvetila se savjetovanju i edukaciji MSP-a i radu na pripremi i provođenju nacionalnih i EU projekata. Svaki od navedenih poslova uključivao je direktan kontakt s ljudima, čije zadovoljstvo joj predstavlja stalni poticaj za daljnji rad.

Od ostalih zanimljivih poslova valja spomenuti sastavljanje pitanja za kviz i rad kao automatska telefonska sekretarica.

Hobiji i slobodno vrijeme

U dnevno slobodno vrijeme voli skijanje, planinarenje i sve drugo što vole mladi s mora. U noćno slobodno vrijeme voli zadimljene ugostiteljske objekte i rock’n’roll.

Kontakt podaci

E-mail
marina.grgic.eldic@plaviured.hr
Telefon
+ 385 1 3667 150