Dina Herenda

Viša stručna suradnica

Zaduženja u ZICER-u

Dina je zadužena za svakodnevnu komunikaciju i korespondenciju s korisnicima. Odgovorna je za rješavanje operativnih problema i zadataka u vezi s korištenjem prostora u ZICER-u, te za pravovremeno i potpuno unošenje podataka u svrhu izrade izvještaja. Također, dio je tima za provedbu EU projekta CE-Connector.

Presjek karijere

Diplomirala je na Odjelu za ekonomiju, Sveučilišta u Zadru, smjer Management nakon čega je nekoliko godina radila kao prodajni predstavnik u Hrvatskom telekomu. Dolaskom u Zagreb postaje dio tima Zagrebačkog inovacijskog centra.

Hobiji i slobodno vrijeme

Dina slobodno vrijeme koristi za fitness, putovanja te boravak u prirodi.

Kontakt podaci

E-mail
dina.dujmov@zicer.hr