Ariana Magdić

Koordinatorica pravnih i općih poslova

Zaduženja u ZICER-u

Vodi pravne poslove Društva te sastavlja ugovore i druge krovne dokumente.

Kao koordinatorica projekata, također inicira, prati, vodi i koordinira različite složene projekte te izvještava o provedbi i učincima istih, prati strateške dokumente i operativne programe, kontaktira s poslovnim partnerima i partnerskim institucijama te drugim pravnim i fizičkim osobama.

Voditeljica projekta StartUp Factory Zagreb - Inkubator za visoke tehnologije.

Predavačica je pravnih, HR i tema vezanih uz inovativno poduzetništvo.

Presjek karijere

Doktorandica na doktorskom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu, smjer Europsko pravo. Na istom je fakultetu prethodno i diplomirala. Potom završava poslijediplomski studij na engleskom jeziku. Uz pravo, paralelno je studirala ekonomiju. Uže je specijalizirana je za pravo društava, ugovorno i radno pravo te prava intelektualnog vlasništva.

Neke dodatne specijalizacije:

  • DPO - certificirani službenik za zaštitu osobnih podataka sukladno GDPR uredbi
  • Advanced Master of European Studies
  • Certifikat u području javne nabave
  • Postgraduate CEI International School – EU Beyond Enlargment (Sveučilište u Bolonji uz potporu Europske Komisije)
  • Certifikat GDPR
  • Certifikati iz naprednog autorskog i srodnih prava (WIPO, Ženeva)
  • Certifikati iz žigovnog prava, industrijskog dizajna i oznaka zemljopisnog podrijetla (WIPO, Ženeva)

Dugogodišnja je prevoditeljica i stalna sudska tumačica za engleski jezik s naglaskom na prijevode pravnih dokumenata.

Dolazi s pozicije Voditeljice pravnih poslova u privatnom društvu. Tijekom 15 godina rada, stječe široko profesionalno iskustvo u raznim granama prava i ekonomiji, s naglaskom na radno, IP i pravo društava te pregovaranje i parnice, kako kroz rad u odvjetničkom uredu i rad na predmetima vodećih društava u RH te multinacionalnih društava, tako i kroz vođenje pravnih poslova u privatnom društvu.

Vjeruje u asertivni pristup i društvo jednakih mogućnosti te da je zadaća svakog čovjeka ostaviti svijet u boljem stanju od zatečenog.

Hobiji i slobodno vrijeme

Osim za voljene ljude i životinje, svu energiju i vrijeme čuva za aktivnu pomoć svima onima čiji se glas ne čuje. Suosnivačica je i potpredsjednica društva za zaštitu životinja. Trenira spašavanje napuštenih mačića i pasa iz kontejnera, šahtova i bunara. Za svoj gušt, skija ili planinari po nekomercijaliziranim planinama, bez signala za mobitel. Nađe li ponegdje i koji grm malina, sreća dodatno raste. 

Kontakt podaci

E-mail
ariana.magdic@zicer.hr