Aleksandar Grozdanić

Voditelj projekta

Zaduženja u ZICER-u

Bavi se poslovnim savjetovanjem, edukacijom poduzetnika i sudjelovanjem u aktualnim programima potpore poduzetnicima na gradskoj i nacionalnoj razini. Kao individualni savjetnik surađivao je s brojnim zagrebačkim inovatorima pri financiranju razvoja i komercijalizacije njihovih izuma.

Sudjeluje u povezivanju i umrežavanju Ureda s drugim domaćim i inozemnim potpornim institucijama.

Dugo je godina u Agenciji održavao sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO9001. Operativno sudjeluje u procesu pretprijave i prijave na HAMAG-BICRO-v program PoC (preko Agencije odobreno je financiranje za 16 projekata u ukupnom iznosu od gotovo 4 milijuna kuna)

Član je Savjeta projekta za potpore inovatorima Grada Zagreba (16 godina provedbe, oko 350 potpora u ukupnom iznosu od oko 4 milijuna kuna)

Savjetuje pri izradi i evaluaciji poslovnih planova i studija (stotinjak izrađenih i/ili evaluiranih projekata)

Presjek karijere

Nakon završenog fakulteta na zajedničkom studiju iz područja geologije, kojeg su organizirali PMF i RGNF Sveučilišta u Zagrebu, angažiran je na nekoliko poslova u zemlji i inozemstvu, od zanimljivijih: nerazorna ispitivanja reaktorskih posuda u nuklearnim elektranama širom svijeta.

Tijekom više od petnaest godina rada u Tehnološkom parku i Agenciji stalno se usavršava i stječe nova znanja i vještine, što dokazuje i zavidan broj položenih certifikata i diploma.

Hobiji i slobodno vrijeme

Knjige, glazba, filmovi i kušanje vina — ne nužno tim redoslijedom — čine mu slobodno vrijeme ugodnim.

Kontakt podaci

E-mail
aleksandar.grozdanic@plaviured.hr
Telefon
+ 385 1 3667 149