Aleksandar Grozdanić

Koordinator pripreme i provedbe programa i projekata

Zaduženja u ZICER-u

Bavi se poslovnim savjetovanjem, edukacijom poduzetnika i sudjelovanjem u aktualnim programima potpore poduzetnicima na gradskoj i nacionalnoj razini.

Operativno sudjeluje u procesu prijave na HAMAG-BICRO-v program PoC (preko Centra je dosad odobreno financiranje za 50-ak projekata u ukupnom iznosu od preko 12,5 milijuna kuna).

Aktivno sudjeluje u procesu dodjele potpora inovatorima Grada Zagreba (20 godina provedbe, oko 500 potpora u ukupnom iznosu od oko 6 milijuna kuna).

Presjek karijere

Nakon završenog fakulteta na zajedničkom studiju iz područja geologije, kojeg su organizirali PMF i RGNF Sveučilišta u Zagrebu, angažiran je na nekoliko poslova u zemlji i inozemstvu, od zanimljivijih: nerazorna ispitivanja reaktorskih posuda u nuklearnim elektranama širom svijeta.

Tijekom više od dvadeset godina rada u Centru stalno se usavršava i stječe nova znanja i vještine, što dokazuje i zavidan broj položenih certifikata i diploma.

Hobiji i slobodno vrijeme

Knjige, glazba, filmovi i kušanje vina — ne nužno tim redoslijedom — čine mu slobodno vrijeme ugodnim.

Kontakt podaci

E-mail
aleksandar.grozdanic@plaviured.hr