Uvodničari konferencije bili su Mario Kovač, redoviti profesor Fakulteta elektrotehnike i računarstva („Što je pametna županija?“), Ivica Perica, direktor u Odjelu poslovnog savjetovanja Deloitte Adriatics („Zašto Zagrebačka županija treba biti pametna županija?“), Slavko Vidović, izvanredni profesor na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu („Kako Zagrebačka županija može postati pametna županija?“), Igor Cerinski iz Hrvatskog telekoma („Suradnja s pametnim gradovima i regijama“) i Frane Šesnić, direktor Razvojne agencije Zagreb („Grad Zagreb - Pametan grad“).

U panel raspravi „Pametna županija za konkurentniju Zagrebačku županiju“, koju je moderirao Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, sudjelovali su župan Stjepan Kožić, gradonačelnik Zaprešića Željko Turk, Alen Stranjik - pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju Veleučilište Velika Gorica i Mladen Vedriš - predstojnik Katedre za ekonomske znanosti zagrebačkoga Pravnog fakulteta.

U zaključcima konferencije navodi se da će Zagrebačka županija izraditi Strategiju razvoja informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) na svome području (Smart County), koja treba pridonijeti povećanju konkurentnosti gospodarstva i podizanja kvalitete života te poticanju potražnje za IKT rješenjima, posebno u unapređenju javnih usluga. Nadalje, podržat će izradu strategija pametnih gradova (Smart Cities), te nastaviti s programima razvoja širokopojasnog pristupa Internetu i e-mobilnosti (gradnjom punionica za električna vozila).

Uvjeren sam da se vizija Zagrebačke županije, definirana Županijskom razvojnom strategijom ('Biti vodeća inovativna gospodarska županija čiji se razvoj temelji na društvu znanja, prepoznatljivoj i očuvanoj kulturnoj i prirodnoj baštini, privlačnosti za rad, boravak i življenje, skladno povezana s razvojem grada Zagreba') ne može ostvariti bez suradnje i povezivanja svih sudionika razvoja: upravnih institucija, građana, gospodarstva i akademske zajednice, temeljene na primjeni i razvoju suvremenih informacijskih, komunikacijskih i operativnih tehnologija. Primjena digitalnih tehnologija i razvoj digitalnoga gospodarstva obvezuju nas da Zagrebačku županiju vodimo prema pametnoj županiji (Smart County)“, rekao je župan, dodavši da je za ukupni razvoj županije potrebno njezino zajedništvo s općinama i gradovima.

A što je ustvari „pametna županija (Smart County)“? Ovim pojmom, pojasnio je Mario Kovač, definirano je geografsko područje u kojem se visoke tehnologije, a prvenstveno ICT, integriraju s područjima energije, transporta, uprave, industrije, s ciljem postizanja višestrukih rezultata za dobrobit građana, energetsku efikasnost, bolju mobilnost, pametan razvoj, konkurentnost, održivost.

Riječ „smart“, nadovezao se Mladen Vedriš, kompleksinije je od njezina doslovnog prijevoda „pametan“. „Ona znači biti agilan, inovativan, proaktivan“, rekao je Vedriš.