Sada slijedi predselekcija zaprimljenih prijava. Najkvalitetniji i najperspektivniji projekti o sudjelovanju na Bootcampu će biti obavješteni 17. rujna 2018. godine.

Više informacija o daljnjem tijeku Startup Factory aktivnosti dostupno je na web stranici Programa.